Vốn chủ sở hữu là gì?- Khái niệm và ý nghĩa

Một thuật ngữ phổ biến hơn cho vốn chủ sở hữu Giá trị tài sản ròng . Nó có thể nhìn thấy trên Bảng cân đối kế toán của công ty. Đây là khoản vốn phải còn lại thuộc về các cổ đông sau khi tài sản của công ty được bán và tất cả các khoản nợ được hoàn trả.

Von chu so huu

Về mặt công thức, vốn chủ sỡ hữu có thể được định lượng bằng hai công thức:

Vốn cổ đông = Vốn góp cổ phần + Thặng dư vốn cổ phần= Tổng tài sản – Tổng nợ

Khái niệm cơ bản: Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Sẽ không sai khi nói rằng lượng vốn được chỉ ra trong bảng cân đối kế toán so với mục hàng “vốn cổ đông” là các quỹ tiền (Funds) của nhà đầu tư / chủ sở hữu. Chúng ta có thể xem xét vốn chủ sở hữu của cổ đông theo hai cách:

  • Thứ nhất – Trong trường hợp xấu nhất, khi tài sản của công ty được thanh lý, các cổ đông có khả năng nhận được ít nhất số tiền tương đương với những gì được chỉ ra là vốn chủ sở hữu của cổ đông.
  • Thứ hai – Đây là một trong những Nguồn vốn của công ty. Hay nói cách khác là quỹ mà các cổ đông (chủ sở hữu) đã góp vốn, đầu tư vào công ty.

Một công ty có thể có hai nguồn vốn , vốn chủ sở hữu và nợ. Vốn có nguồn gốc được sử dụng để tích lũy tài sản. Các tài sản tích lũy sau đó được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Sản phẩm sau đó được bán trên thị trường (Bán hàng) để kiếm doanh thu và tạo ra lợi nhuận. Điều này xảy ra khi doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Trong trường hợp xấu nhất (như phá sản), doanh nghiệp bị thanh lý. Các tài sản thanh lý trước tiên được sử dụng để xóa tất cả các khoản phải trả và các khoản nợ cho vay. Sau khi hoàn thành, những gì còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa các cổ đông.

Dưới đây là một infographic thể hiện việc sử dụng vốn để kinh doanh (hoạt động bình thường). Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, tài sản của công ty cũng có thể được thanh lý. Bằng cách này, các cổ đông (chủ sở hữu) hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư của họ.

gia thich ve von chu so huu

Chúng ta cũng có thể xem giá trị vốn chủ sở hữu của cổ đông là một dấu hiệu xác định giá trị của công ty. Nó hiển thị những gì cổ đông có thể nhận được nếu hoạt động của công ty bị ngừng và tài sản của nó được thanh lý.

Xin lưu ý rằng đó là giá trị công ty nhìn từ một góc độ rất bi quan. Nếu ước tính giá trị nội tại là một doanh nghiệp dựa trên năng lực hoạt động kinh doanh thì giá sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên ở đây vốn chủ sở hữu được nhìn ở góc độ là giá trị ở mức tối thiểu của nó.

Giải thích về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm

Trước khi đi vào chi tiết về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm, chúng ta hãy nhớ lại các thành phần của nó. Theo công thức, hai thành phần của nó là vốn chủ sở hữu và thặng dư. Một công thức thay thế làm nổi bật hai thành phần khác, tài sản và nợ phải trả.

Von chu so huu bi am

Làm thế nào để vốn chủ sở hữu của cổ đông trở nên âm? Mình đã thấy một số trang báo hay blog giải thích nguyên nhân do nợ phải trả trở nên lớn hơn tài sản. Nhưng nó không phải là nguyên nhân gốc rễ. Nguyên nhân chính khiến vốn chủ sở hữu của một công ty trở nên âm là do lợi nhuận ròng (LNST) âm liên tục . Hãy hiểu nó bằng cách sử dụng một ví dụ thực tế.

Vi du am von chu so huu

Ví dụ: HVN (VietnamAirlines)

Công ty có vốn chủ sở hữu vào Quý 1/2022 là 22,144 tỷ. Công ty đã kinh doanh thua lỗ liên tục trong nhiều quý và có khoản lỗ lũy kế tăng theo thời gian và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Quý 2/2022 rơi vào 28,921 tỷ. Do đó HVN bị âm vốn chủ sở hữu là -4,914 tỷ.

Đây chỉ là bằng chứng, cho thấy số LNST âm của công ty có thể ảnh hưởng đến số vốn chủ sở hữu của cổ đông trên Bảng cân đối kế toán.

Làm thế nào Nợ phải trả có thể trở nên lớn hơn tài sản?

Một công ty liên tục báo lỗ, có thể hết tiền mặt. Họ sẽ không có đủ vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Do đó, họ sẽ sử dụng các khoản vay ngắn hạn. Việc đi vay như vậy sẽ làm tăng quy mô nợ phải trả. Nếu tình trạng thua lỗ tiếp tục như vậy, cuối cùng nó sẽ làm cho các khoản nợ phải trả lớn đến mức nó trở nên lớn hơn tổng tài sản của công ty.

Một công ty thua lỗ cũng có thể bán tài sản của mình để quản lý nhu cầu tiền mặt tức thời. Điều này càng làm suy giảm tổng tài sản, từ đó dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Làm thế nào để giải thích một vốn chủ sở hữu cổ đông dương? Vốn cổ đông dương cho thấy các khoản nợ phải trả của một công ty có đủ tài sản để trang trải trong trường hợp công ty đi vào hoạt động thanh lý. Do đó, một công ty có số vốn chủ sở hữu dương được coi là lành mạnh về tài chính và an toàn để đầu tư.

Nhà đầu tư cá nhân có thể biết gì về một công ty bằng cách xem xét số vốn chủ sở hữu của cổ đông đó?

Chúng ta đã thảo luận cách vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm do ảnh hưởng của các khoản lỗ.

Vì vậy, kết luận đầu tiên chúng ta có thể ghi nhận sau khi xem xét vốn chủ sở hữu âm (Giá trị ròng) là trong quá khứ công ty đã báo cáo lỗ rất lớn.

Trong phần lớn các trường hợp, một công ty làm ăn thua lỗ cuối cùng đã cạn kiệt tiền mặt. Do đó, những công ty như vậy thường phải gánh nặng nợ nần. Điều này làm cho công ty, thậm chí nhiều hơn, rủi ro hơn cho các nhà đầu tư của mình.

Chúng ta có thể kết luận gì từ một số vốn chủ sở hữu dương? Nói thẳng ra, ngoài số dư tài sản- nợ phải trả nó không kết luận được gì nhiều.

Nhưng cùng một con số có thể nói lên khối lượng về công ty khi được sử dụng dưới dạng một tỷ lệ. Một trong những tỷ số đó là Tỷ suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là tỷ số giữa lợi nhuận ròng của công ty và vốn chủ sở hữu của cổ đông.

ROE là thước đo mức độ hiệu quả của ban lãnh đạo trong việc sử dụng tiền của cổ đông để mang lại lợi nhuận ròng. ROE càng cao càng tốt.

Nhưng đôi khi, tỷ lệ ROE cao có thể gay hiểu nhầm cho nhà đầu tư . Do đó, việc sử dụng phân tích ROIC và DuPont là điều bắt buộc để hiểu rõ hơn về chất lượng của ROE được hiển thị .

Tổng kết

Vốn chủ sở hữu của cổ đông được hiển thị trong bảng cân đối kế toán của công ty có thể là số dương hoặc số âm.

Một số dương cho biết tình hình tài chính lành mạnh, và một giá trị âm là bằng chứng cho thấy có vấn đề trong công ty. Chúng ta đã thảo luận trong bài viết này, làm thế nào vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm. Giá trị vốn chủ sở hữu âm liên tục trên bảng cân đối kế toán là một dấu hiệu cho thấy công ty có thể nộp đơn phá sản trong thời gian tới.

Là một nhà đầu tư , chúng ta có thể ước tính khả năng sinh lời của một công ty bằng cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

ROE là tỷ số giữa lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Một công ty có ROE thấp hoặc âm là một chỉ báo khác về tình hình tài chính yếu kém.

Những thông tin cơ bản cũng như ví dụ thực tế phân tích về Vốn chủ sở hữu ở trên hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức và đầu tư thật tốt.

Hãy ủng hộ mình bằng cách mở tài khoản chứng khoán online nhanh nhất năm 2022 để bắt đầu đầu tư ngay từ bây giờ và chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau nhé.

Hoặc hãy liên hệ với mình qua zalo/sđt trong phần Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chỉ số NIM trong ngân hàng là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

Chỉ số NIM trong ngân hàng được sử dụng với mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Đây cũng là chỉ số được áp dụng rộng rãi, giúp các nhà đầu tư xác định hiệu quả thu nhập của những khoản cho vay và phải trả lãi cho tổ chức tài chính. Định nghĩa chỉ số NIM NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là biên lãi ròng là tỷ suất sinh lời phổ biến được các ngân hàng sử dụng, giúp họ xác định mức độ thành công của các công ty trong việc

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
FED là gì? Chính sách lãi suất của FED ảnh hưởng đến bạn như thế nào

FED là Cục Dự trữ Liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được gọi là lãi suất quỹ liên bang, là lãi suất mà các ngân hàng và hiệp hội tín dụng vay và cho vay lẫn nhau. Nó được Cục Dự trữ Liên bang xác định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những thay đổi đối với tỷ lệ này ảnh hưởng đến người tiêu dùng vì chúng có thể ảnh hưởng đến lãi suất trên

Xem Thêm
Tài Chính Cá Nhân
Kelly Pham
5 lợi ích của thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng cao

Hạn mức tín dụng cao có tốt hay không? Hạn mức tín dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà người thân mình hỏi liên tục khi họ được nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Vì thế mình sẽ làm một bài chia sẻ chi tiết về thẻ tín dụng dưới góc nhìn cá nhân đã có kinh nghiệm sử dụng thẻ. Hạn mức tín dụng đó là giới hạn tín dụng là số tiền tín dụng cao nhất mà người cho vay hoặc chủ nợ sẽ cho bạn vay. Giới hạn tín dụng có

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Break out là gì? Cách xác định và phương pháp giao dịch

Breakout là gì? Dấu hiệu nhận biết đã Break out thành công trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng Break Out hay còn gọi là “Điểm phá vỡ” là một trong những tín hiệu quan trọng được sử dụng như một công cụ xác định điểm mua/bán trong phân tích kỹ thuật. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng thành thạo công cụ này như một phương pháp để giao dịch kiếm tiền thì phải hiểu thật chi tiết tín hiệu Break Out trong bài viết dưới đây. Vậy Breakout là

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bán khống là gì? Cách giao dịch

Bán khống là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL Bán khống hay còn được gọi là lệnh SHORT SELL. Đây là những thuật ngữ thường được sử dụng trong chứng khoán,forex, crypto, thị trường hàng hóa… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được Sell là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL. Vậy hãy cùng phuonginvestor.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé Sell (bán khống) là gì? Bán khống trong tiếng anh được gọi là short selling, short sell hoặc short. Nó được hiểu là việc bán một công cụ tài chính mà trader

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!