Vốn chủ sở hữu là gì?- Khái niệm và ý nghĩa

Một thuật ngữ phổ biến hơn cho vốn chủ sở hữu Giá trị tài sản ròng . Nó có thể nhìn thấy trên Bảng cân đối kế toán của công ty. Đây là khoản vốn phải còn lại thuộc về các cổ đông sau khi tài sản của công ty được bán và tất cả các khoản nợ được hoàn trả.

Von chu so huu

Về mặt công thức, vốn chủ sỡ hữu có thể được định lượng bằng hai công thức:

Vốn cổ đông = Vốn góp cổ phần + Thặng dư vốn cổ phần= Tổng tài sản – Tổng nợ

Khái niệm cơ bản: Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Sẽ không sai khi nói rằng lượng vốn được chỉ ra trong bảng cân đối kế toán so với mục hàng “vốn cổ đông” là các quỹ tiền (Funds) của nhà đầu tư / chủ sở hữu. Chúng ta có thể xem xét vốn chủ sở hữu của cổ đông theo hai cách:

  • Thứ nhất – Trong trường hợp xấu nhất, khi tài sản của công ty được thanh lý, các cổ đông có khả năng nhận được ít nhất số tiền tương đương với những gì được chỉ ra là vốn chủ sở hữu của cổ đông.
  • Thứ hai – Đây là một trong những Nguồn vốn của công ty. Hay nói cách khác là quỹ mà các cổ đông (chủ sở hữu) đã góp vốn, đầu tư vào công ty.

Một công ty có thể có hai nguồn vốn , vốn chủ sở hữu và nợ. Vốn có nguồn gốc được sử dụng để tích lũy tài sản. Các tài sản tích lũy sau đó được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Sản phẩm sau đó được bán trên thị trường (Bán hàng) để kiếm doanh thu và tạo ra lợi nhuận. Điều này xảy ra khi doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Trong trường hợp xấu nhất (như phá sản), doanh nghiệp bị thanh lý. Các tài sản thanh lý trước tiên được sử dụng để xóa tất cả các khoản phải trả và các khoản nợ cho vay. Sau khi hoàn thành, những gì còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa các cổ đông.

Dưới đây là một infographic thể hiện việc sử dụng vốn để kinh doanh (hoạt động bình thường). Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, tài sản của công ty cũng có thể được thanh lý. Bằng cách này, các cổ đông (chủ sở hữu) hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư của họ.

gia thich ve von chu so huu

Chúng ta cũng có thể xem giá trị vốn chủ sở hữu của cổ đông là một dấu hiệu xác định giá trị của công ty. Nó hiển thị những gì cổ đông có thể nhận được nếu hoạt động của công ty bị ngừng và tài sản của nó được thanh lý.

Xin lưu ý rằng đó là giá trị công ty nhìn từ một góc độ rất bi quan. Nếu ước tính giá trị nội tại là một doanh nghiệp dựa trên năng lực hoạt động kinh doanh thì giá sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên ở đây vốn chủ sở hữu được nhìn ở góc độ là giá trị ở mức tối thiểu của nó.

Giải thích về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm

Trước khi đi vào chi tiết về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm, chúng ta hãy nhớ lại các thành phần của nó. Theo công thức, hai thành phần của nó là vốn chủ sở hữu và thặng dư. Một công thức thay thế làm nổi bật hai thành phần khác, tài sản và nợ phải trả.

Von chu so huu bi am

Làm thế nào để vốn chủ sở hữu của cổ đông trở nên âm? Mình đã thấy một số trang báo hay blog giải thích nguyên nhân do nợ phải trả trở nên lớn hơn tài sản. Nhưng nó không phải là nguyên nhân gốc rễ. Nguyên nhân chính khiến vốn chủ sở hữu của một công ty trở nên âm là do lợi nhuận ròng (LNST) âm liên tục . Hãy hiểu nó bằng cách sử dụng một ví dụ thực tế.

Vi du am von chu so huu

Ví dụ: HVN (VietnamAirlines)

Công ty có vốn chủ sở hữu vào Quý 1/2022 là 22,144 tỷ. Công ty đã kinh doanh thua lỗ liên tục trong nhiều quý và có khoản lỗ lũy kế tăng theo thời gian và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Quý 2/2022 rơi vào 28,921 tỷ. Do đó HVN bị âm vốn chủ sở hữu là -4,914 tỷ.

Đây chỉ là bằng chứng, cho thấy số LNST âm của công ty có thể ảnh hưởng đến số vốn chủ sở hữu của cổ đông trên Bảng cân đối kế toán.

Làm thế nào Nợ phải trả có thể trở nên lớn hơn tài sản?

Một công ty liên tục báo lỗ, có thể hết tiền mặt. Họ sẽ không có đủ vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Do đó, họ sẽ sử dụng các khoản vay ngắn hạn. Việc đi vay như vậy sẽ làm tăng quy mô nợ phải trả. Nếu tình trạng thua lỗ tiếp tục như vậy, cuối cùng nó sẽ làm cho các khoản nợ phải trả lớn đến mức nó trở nên lớn hơn tổng tài sản của công ty.

Một công ty thua lỗ cũng có thể bán tài sản của mình để quản lý nhu cầu tiền mặt tức thời. Điều này càng làm suy giảm tổng tài sản, từ đó dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Làm thế nào để giải thích một vốn chủ sở hữu cổ đông dương? Vốn cổ đông dương cho thấy các khoản nợ phải trả của một công ty có đủ tài sản để trang trải trong trường hợp công ty đi vào hoạt động thanh lý. Do đó, một công ty có số vốn chủ sở hữu dương được coi là lành mạnh về tài chính và an toàn để đầu tư.

Nhà đầu tư cá nhân có thể biết gì về một công ty bằng cách xem xét số vốn chủ sở hữu của cổ đông đó?

Chúng ta đã thảo luận cách vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm do ảnh hưởng của các khoản lỗ.

Vì vậy, kết luận đầu tiên chúng ta có thể ghi nhận sau khi xem xét vốn chủ sở hữu âm (Giá trị ròng) là trong quá khứ công ty đã báo cáo lỗ rất lớn.

Trong phần lớn các trường hợp, một công ty làm ăn thua lỗ cuối cùng đã cạn kiệt tiền mặt. Do đó, những công ty như vậy thường phải gánh nặng nợ nần. Điều này làm cho công ty, thậm chí nhiều hơn, rủi ro hơn cho các nhà đầu tư của mình.

Chúng ta có thể kết luận gì từ một số vốn chủ sở hữu dương? Nói thẳng ra, ngoài số dư tài sản- nợ phải trả nó không kết luận được gì nhiều.

Nhưng cùng một con số có thể nói lên khối lượng về công ty khi được sử dụng dưới dạng một tỷ lệ. Một trong những tỷ số đó là Tỷ suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là tỷ số giữa lợi nhuận ròng của công ty và vốn chủ sở hữu của cổ đông.

ROE là thước đo mức độ hiệu quả của ban lãnh đạo trong việc sử dụng tiền của cổ đông để mang lại lợi nhuận ròng. ROE càng cao càng tốt.

Nhưng đôi khi, tỷ lệ ROE cao có thể gay hiểu nhầm cho nhà đầu tư . Do đó, việc sử dụng phân tích ROIC và DuPont là điều bắt buộc để hiểu rõ hơn về chất lượng của ROE được hiển thị .

Tổng kết

Vốn chủ sở hữu của cổ đông được hiển thị trong bảng cân đối kế toán của công ty có thể là số dương hoặc số âm.

Một số dương cho biết tình hình tài chính lành mạnh, và một giá trị âm là bằng chứng cho thấy có vấn đề trong công ty. Chúng ta đã thảo luận trong bài viết này, làm thế nào vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm. Giá trị vốn chủ sở hữu âm liên tục trên bảng cân đối kế toán là một dấu hiệu cho thấy công ty có thể nộp đơn phá sản trong thời gian tới.

Là một nhà đầu tư , chúng ta có thể ước tính khả năng sinh lời của một công ty bằng cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

ROE là tỷ số giữa lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Một công ty có ROE thấp hoặc âm là một chỉ báo khác về tình hình tài chính yếu kém.

Những thông tin cơ bản cũng như ví dụ thực tế phân tích về Vốn chủ sở hữu ở trên hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức và đầu tư thật tốt.

Hãy ủng hộ mình bằng cách mở tài khoản chứng khoán online nhanh nhất năm 2022 để bắt đầu đầu tư ngay từ bây giờ và chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau nhé.

Hoặc hãy liên hệ với mình qua zalo/sđt trong phần Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Blog
Kelly Pham
Lãi suất tăng cao hơn có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình bạn?

“Lãi suất tăng cao” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trong báo mạng trong thời gian gần đây. Khi lãi suất liên tục tăng mạnh và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Bây giờ, vào những ngày cuối năm 2022, tất cả mọi người đều nhắc đến vấn đề lãi suất tăng. Với nhiều người lãi suất tăng khiến họ vui mừng vì gửi tiết kiệm được lãi suất cao hơn nhưng số khác lại gặp nhiều rắc rối khi phải trả chi phí lãi cao hơn bình thường. Tỷ

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Có nên đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế ?

Đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế có lẽ là một ý tưởng mạo hiểm và liều lĩnh. Những thực tế những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất lại là những người chỉ thích đầu tư vào những giai đoạn như hiện nay. Vậy thực tế trong giai đoạn này có những yếu tố nào đủ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đầu tư? Một cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế có thể đồng nghĩa với việc biến động trên thị trường đầu tư ngày một

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chuẩn bị gì khi suy thoái kinh tế đang diễn ra?

“Suy thoái kinh tế” Chỉ cần nghe thấy từ đó có thể khiến một số người đau đầu, mất ăn mất ngủ phải chạy đến ngân hàng. Với lạm phát đang ngày một tăng và lãi suất tăng cao liên tục, bạn có thể đã nghe những lời đồn thổi rằng một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị để sống qua một cuộc suy thoái? Câu trả lời là bạn nên chuẩn bị tài chính của mình ổn định — đủ để bạn duy trì trong ít nhất 6

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Tỷ lệ free float là gì? Công thức và ý nghĩa đến việc lựa chọn cổ phiếu.

Với nhà đầu tư thì khái niệm cổ phiếu lưu hành là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi cổ phiếu lại có một tỷ lệ Free float khác nhau thể hiện chiến lược của doanh nghiệp cũng như tính cách của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy chắc hẳn bạn đang thắc mắc Free loat là gì? Tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư và công thức tính gì thì trong bài viết hôm nay Phương sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết cho mọi người. I.Khái niệm và đặc điểm

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành lớn nhất trong một thế kỷ, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát mức lạm phát và tỷ giá đang tăng mạnh. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 3 vẫn tăng trưởng mạnh 13.67% so với cùng kỳ 2021 nhưng đó là so sánh trên cùng nền thấp 2021 do ảnh hưởng của Covid và NHNN vẫn quyết định tăng lãi suất điều hành để bình ổn tỷ giá. Chúng ta xem xét những gì đang xảy ra, triển vọng

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bức thư Warren Buffet gửi cổ đông năm 1977

Bức thư gửi cổ đông vào năm 1977 của Thiên tài đầu tư Warren Buffett cung cấp những hiểu biết và kiến thức sâu sắc có giá trị. Những lá thư này chứa đầy những gợi ý về triết lý đầu tư được thực hành bởi ông. Bức thư thậm chí còn được yêu mến hơn vì hàng năm, kể từ năm 1977, bức thư của Buffett đi kèm với báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Chắc chắn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ có thể mơ ước được đầu tư như Buffett. Nhưng chúng ta

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!