Vốn chủ sở hữu là gì?- Khái niệm và ý nghĩa

Một thuật ngữ phổ biến hơn cho vốn chủ sở hữu Giá trị tài sản ròng . Nó có thể nhìn thấy trên Bảng cân đối kế toán của công ty. Đây là khoản vốn phải còn lại thuộc về các cổ đông sau khi tài sản của công ty được bán và tất cả các khoản nợ được hoàn trả.

Von chu so huu

Về mặt công thức, vốn chủ sỡ hữu có thể được định lượng bằng hai công thức:

Vốn cổ đông = Vốn góp cổ phần + Thặng dư vốn cổ phần= Tổng tài sản – Tổng nợ

Khái niệm cơ bản: Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Sẽ không sai khi nói rằng lượng vốn được chỉ ra trong bảng cân đối kế toán so với mục hàng “vốn cổ đông” là các quỹ tiền (Funds) của nhà đầu tư / chủ sở hữu. Chúng ta có thể xem xét vốn chủ sở hữu của cổ đông theo hai cách:

  • Thứ nhất – Trong trường hợp xấu nhất, khi tài sản của công ty được thanh lý, các cổ đông có khả năng nhận được ít nhất số tiền tương đương với những gì được chỉ ra là vốn chủ sở hữu của cổ đông.
  • Thứ hai – Đây là một trong những Nguồn vốn của công ty. Hay nói cách khác là quỹ mà các cổ đông (chủ sở hữu) đã góp vốn, đầu tư vào công ty.

Một công ty có thể có hai nguồn vốn , vốn chủ sở hữu và nợ. Vốn có nguồn gốc được sử dụng để tích lũy tài sản. Các tài sản tích lũy sau đó được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Sản phẩm sau đó được bán trên thị trường (Bán hàng) để kiếm doanh thu và tạo ra lợi nhuận. Điều này xảy ra khi doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Trong trường hợp xấu nhất (như phá sản), doanh nghiệp bị thanh lý. Các tài sản thanh lý trước tiên được sử dụng để xóa tất cả các khoản phải trả và các khoản nợ cho vay. Sau khi hoàn thành, những gì còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa các cổ đông.

Dưới đây là một infographic thể hiện việc sử dụng vốn để kinh doanh (hoạt động bình thường). Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, tài sản của công ty cũng có thể được thanh lý. Bằng cách này, các cổ đông (chủ sở hữu) hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư của họ.

gia thich ve von chu so huu

Chúng ta cũng có thể xem giá trị vốn chủ sở hữu của cổ đông là một dấu hiệu xác định giá trị của công ty. Nó hiển thị những gì cổ đông có thể nhận được nếu hoạt động của công ty bị ngừng và tài sản của nó được thanh lý.

Xin lưu ý rằng đó là giá trị công ty nhìn từ một góc độ rất bi quan. Nếu ước tính giá trị nội tại là một doanh nghiệp dựa trên năng lực hoạt động kinh doanh thì giá sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên ở đây vốn chủ sở hữu được nhìn ở góc độ là giá trị ở mức tối thiểu của nó.

Giải thích về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm

Trước khi đi vào chi tiết về vốn chủ sở hữu của cổ đông bị âm, chúng ta hãy nhớ lại các thành phần của nó. Theo công thức, hai thành phần của nó là vốn chủ sở hữu và thặng dư. Một công thức thay thế làm nổi bật hai thành phần khác, tài sản và nợ phải trả.

Von chu so huu bi am

Làm thế nào để vốn chủ sở hữu của cổ đông trở nên âm? Mình đã thấy một số trang báo hay blog giải thích nguyên nhân do nợ phải trả trở nên lớn hơn tài sản. Nhưng nó không phải là nguyên nhân gốc rễ. Nguyên nhân chính khiến vốn chủ sở hữu của một công ty trở nên âm là do lợi nhuận ròng (LNST) âm liên tục . Hãy hiểu nó bằng cách sử dụng một ví dụ thực tế.

Vi du am von chu so huu

Ví dụ: HVN (VietnamAirlines)

Công ty có vốn chủ sở hữu vào Quý 1/2022 là 22,144 tỷ. Công ty đã kinh doanh thua lỗ liên tục trong nhiều quý và có khoản lỗ lũy kế tăng theo thời gian và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Quý 2/2022 rơi vào 28,921 tỷ. Do đó HVN bị âm vốn chủ sở hữu là -4,914 tỷ.

Đây chỉ là bằng chứng, cho thấy số LNST âm của công ty có thể ảnh hưởng đến số vốn chủ sở hữu của cổ đông trên Bảng cân đối kế toán.

Làm thế nào Nợ phải trả có thể trở nên lớn hơn tài sản?

Một công ty liên tục báo lỗ, có thể hết tiền mặt. Họ sẽ không có đủ vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Do đó, họ sẽ sử dụng các khoản vay ngắn hạn. Việc đi vay như vậy sẽ làm tăng quy mô nợ phải trả. Nếu tình trạng thua lỗ tiếp tục như vậy, cuối cùng nó sẽ làm cho các khoản nợ phải trả lớn đến mức nó trở nên lớn hơn tổng tài sản của công ty.

Một công ty thua lỗ cũng có thể bán tài sản của mình để quản lý nhu cầu tiền mặt tức thời. Điều này càng làm suy giảm tổng tài sản, từ đó dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Làm thế nào để giải thích một vốn chủ sở hữu cổ đông dương? Vốn cổ đông dương cho thấy các khoản nợ phải trả của một công ty có đủ tài sản để trang trải trong trường hợp công ty đi vào hoạt động thanh lý. Do đó, một công ty có số vốn chủ sở hữu dương được coi là lành mạnh về tài chính và an toàn để đầu tư.

Nhà đầu tư cá nhân có thể biết gì về một công ty bằng cách xem xét số vốn chủ sở hữu của cổ đông đó?

Chúng ta đã thảo luận cách vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm do ảnh hưởng của các khoản lỗ.

Vì vậy, kết luận đầu tiên chúng ta có thể ghi nhận sau khi xem xét vốn chủ sở hữu âm (Giá trị ròng) là trong quá khứ công ty đã báo cáo lỗ rất lớn.

Trong phần lớn các trường hợp, một công ty làm ăn thua lỗ cuối cùng đã cạn kiệt tiền mặt. Do đó, những công ty như vậy thường phải gánh nặng nợ nần. Điều này làm cho công ty, thậm chí nhiều hơn, rủi ro hơn cho các nhà đầu tư của mình.

Chúng ta có thể kết luận gì từ một số vốn chủ sở hữu dương? Nói thẳng ra, ngoài số dư tài sản- nợ phải trả nó không kết luận được gì nhiều.

Nhưng cùng một con số có thể nói lên khối lượng về công ty khi được sử dụng dưới dạng một tỷ lệ. Một trong những tỷ số đó là Tỷ suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là tỷ số giữa lợi nhuận ròng của công ty và vốn chủ sở hữu của cổ đông.

ROE là thước đo mức độ hiệu quả của ban lãnh đạo trong việc sử dụng tiền của cổ đông để mang lại lợi nhuận ròng. ROE càng cao càng tốt.

Nhưng đôi khi, tỷ lệ ROE cao có thể gay hiểu nhầm cho nhà đầu tư . Do đó, việc sử dụng phân tích ROIC và DuPont là điều bắt buộc để hiểu rõ hơn về chất lượng của ROE được hiển thị .

Tổng kết

Vốn chủ sở hữu của cổ đông được hiển thị trong bảng cân đối kế toán của công ty có thể là số dương hoặc số âm.

Một số dương cho biết tình hình tài chính lành mạnh, và một giá trị âm là bằng chứng cho thấy có vấn đề trong công ty. Chúng ta đã thảo luận trong bài viết này, làm thế nào vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể trở nên âm. Giá trị vốn chủ sở hữu âm liên tục trên bảng cân đối kế toán là một dấu hiệu cho thấy công ty có thể nộp đơn phá sản trong thời gian tới.

Là một nhà đầu tư , chúng ta có thể ước tính khả năng sinh lời của một công ty bằng cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

ROE là tỷ số giữa lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Một công ty có ROE thấp hoặc âm là một chỉ báo khác về tình hình tài chính yếu kém.

Những thông tin cơ bản cũng như ví dụ thực tế phân tích về Vốn chủ sở hữu ở trên hy vọng bạn sẽ có thêm kiến thức và đầu tư thật tốt.

Hãy ủng hộ mình bằng cách mở tài khoản chứng khoán online nhanh nhất năm 2022 để bắt đầu đầu tư ngay từ bây giờ và chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau nhé.

Hoặc hãy liên hệ với mình qua zalo/sđt trong phần Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!