Sự khác biệt giữa: Mệnh giá, Giá trị sổ sách, Giá trị thị trường và Giá trị nội tại của cổ phiếu

Bài viết này giúp bạn phân biệt được sự khác biệt giữa: Mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị thị trường và giá trị nội tại để áp dụng thành công trong đầu tư chứng khoán.

Hiện tại, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phân biệt sự khác biệt (mối quan hệ) giữa mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị nội tại và giá trị thị trường.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH…

Mệnh giá và giá trị sổ sách là một con số lý thuyết tĩnh. 

Trong khi giá trị nội tại và giá trị thị trường là con số thực tế động.

Mệnh giá và giá trị ghi sổ là các bút toán được lập trong bảng cân đối kế toán của công ty chỉ nhằm mục đích ghi sổ kế toán. 

Có những quy tắc, dựa vào đó giá trị này sẽ được ghi vào sổ kế toán của công ty.

Do đó Phương gọi nó là “con số lý thuyết tĩnh”. 

Các giá trị này có thể giống hoặc không giống với “giá trị thực”. 

# 1. MỆNH GIÁ

Mệnh giá là giá trị danh nghĩa của một chứng khoán (cổ phiếu) được xác định bởi công ty phát hành.

Ý nghĩa:

Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi sổ sách kế toán cho công ty. 

Mệnh giá không tác động đến giá trị thị trường của cổ phiếu.

Thường chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu ưu đãi, chia cổ tức bằng cổ phiếu (dựa trên mệnh giá chứ không phải giá thị trường)…

Ở Việt Nam, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/ cp.

# 2. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHIẾU?

Định nghĩa:

Giá trị sổ sách (Book Value): được coi là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản nợ.

Hiểu đơn giản là tài sản còn lại có thể chia cho cổ đông sau khi công ty bị phá sản và đã xử lý hết các  nghĩa vụ nợ.

Cách tính:

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

Đối với điều này, chúng ta cần phải tính Tổng tài sản trừ Tổng nợ.

Trong kiểm soát tiền, “ tổng nợ & tổng tài sản ” có thể được lấy trực tiếp từ bảng cân đối kế toán của công ty.

Vì vậy, từ những báo cáo này, chúng ta phải chọn lại ba con số quan trọng:

  • Tổng nợ = 53,989,393,956,205
  • Tổng tài sản = 101,776,030,099,900
  • Số cổ phiếu = 3,313,282,659 

Tổng Tài sản – Tổng Nợ = Vốn chủ sở hữu= 47,786,636,143,695

(Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ

Sử dụng công thức này, (Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ/cp

# 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG, MỆNH GIÁ VÀ GIÁ TRỊ SỔ SÁCH…

Nhìn hình trên ta có thể sử dụng công thức khác để tính toán Giá trị sổ sách (Book Value)

Giá trị sổ sách/ cổ phiếu= Mệnh giá+ Giá trị thặng dư/ mỗi cổ phiếu

(Giá trị thặng dư ở đây bao gồm thặng dư vốn cổ phần + lợi nhuận chưa phân phối)

Hình trên là một mô tả rất thô sơ về giá trị thị trường của một cổ phiếu.

Giá trị thị trường = Giá trị sổ sách + Giá trị tích lũy.

Đó là giá thị trường của cổ phiếu mà tại đó chúng ta mua và bán cổ phiếu của mình.  Do đó, đây là số liệu chứng khoán quan trọng nhất khi nói đến giao dịch chứng khoán. 

Chính giá trị này thực sự quyết định xem nhà đầu tư sẽ lãi hay lỗ. Làm sao?

Để hiểu điều này, chúng ta phải hiểu một mối quan hệ quan trọng khác. 

#4. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ NỘI TẠI VÀ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG…

Những gì chúng ta đã thấy cho đến bây giờ:

  • Mệnh giá có thể được tính toán từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. Là con số mặc định là 10.000 đồng 
  • Giá trị sổ sách có thể được tính toán dễ dàng từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. 
  • Giá trị thị trường có thể nhìn thấy ở mọi nơi (không cần tính toán).

Khó khăn chính trong đầu tư cổ phiếu phát sinh trong việc ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu.

Đặc điểm của giá trị nội tại là gì?

So sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường quyết định xem cổ phiếu được định giá quá cao hay quá thấp. 

Định giá quá cao: Giá thị trường> Giá trị nội tại. 

Định giá thấp: Giá thị trường <Giá trị nội tại.

Sự khác biệt giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường là gì?

Nói một cách lý tưởng, giá thị trường của cổ phiếu phải bằng giá trị nội tại của nó.

Nhưng trong thế giới thực, cổ phiếu không phải lúc nào cũng giao dịch ở giá trị nội tại của nó. 

Trên thực tế, trong hầu hết thời gian, cổ phiếu tốt giao dịch ở mức giá được định giá quá cao. Có nghĩa là, họ giao dịch với giá cao hơn giá trị thực của nó . 

Giá trị nội tại là giá trị thực ước tính của cổ phiếu. 

Giá trị thị trường là giá trị của cổ phiếu mà cổ phiếu hiện đang giao dịch. Giá trị này có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị nội tại của nó (giá trị thực). 

Vì vậy, bạn có thể hỏi, nếu một cổ phiếu đang giao dịch trên giá trị thực của nó, tại sao mọi người lại mua chúng?

Bởi hầu hết những người kinh doanh cổ phiếu đều làm như vậy mà không biết giá trị thực của nó. Tại sao?

Vì ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu là một kỹ năng đặc biệt và nó phải được học. 

LỜI KẾT…

Mệnh giá của cổ phiếu là giá trị được sử dụng chỉ cho mục đích ghi sổ kế toán.

Chúng ta cũng có thể nhớ mệnh giá là “giá gốc” của cổ phiếu do công ty phát hành. Ở Việt Nam, bạn chỉ cần nhớ “Mệnh giá = 10.000 đồng”

Thành thật mà nói, việc ghi nhớ mệnh giá về cơ bản không có ích lợi gì cho các nhà đầu tư.  Mọi người có thể nhớ lại nó chỉ vì lý do học tập 🙂

Giá trị sổ sách của cổ phiếu hữu ích hơn mệnh giá. 

Nhà đầu tư có thể so sánh giá trị thị trường với giá trị sổ sách (tỷ lệ P / B), để biết được cách định giá cổ phiếu. 

Đọc thêm về cổ phiếu đang dưới giá trị (Undervalue)

Việc so sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường của cổ phiếu là điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư để xác định một khoản đầu tư là thành công hay không thì 2 yếu tố này chiếm trọng số khá lớn trong toàn bộ bộ quy chuẩn đánh giá cổ phiếu.

Chúc bạn sớm tìm được cho mình một cổ phiếu tốt và đang định giá thấp hơn giá trị thị trường.

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!