Phát hành cổ phiếu với giá cao là một mục tiêu cần thiết cho kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong tương lai và có ý nghĩa vô cùng quan trọng với không chỉ tổ chức phát hành mà còn với cổ đông.

Ý nghĩa phát hành cổ phiếu với giá cao

Thực tiễn phát hành cổ phiếu với giá cao hơn là một bước quan trọng đối với một công ty niêm yết. Tại sao? Bởi vì nó cung cấp cho các công ty một cách để huy động vốn . Số tiền huy động được có thể được sử dụng để mở rộng, hiện đại hóa, đầu tư hoặc trả nợ .

Đây cũng là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì việc phát hành cổ phiếu với giá cao mang lại cơ hội thu được lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết ngay lập tức.

 • #1. Ý nghĩa của cổ phiếu phát hành với giá cao
 • #2. Vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #3. Lý do phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #4. Biện minh cho việc phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #5. Lợi ích của việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

#1. Ý nghĩa của phát hành cổ phiếu với giá cao

Cổ phiếu phát hành với giá cao có nghĩa là gì?

Cổ phiếu phát hành với giá cao đề cập đến tình huống một công ty chào bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn mệnh giá. Ở Việt Nam, mệnh giá của một cổ phiếu thường 10.000 VND.

Giả sử có một công ty tên là ABC quyết định bán cổ phiếu với giá 52.000 VND trên mỗi cổ phiếu trong đợt IPO. Trong trường hợp này, cổ phiếu được cho là sẽ được phát hành với giá premium là 42.000 VND

Phí bảo hiểm được tính bằng chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá, trong trường hợp này là 42.000 VND (=52K-10k)

#2. Vốn điều lệ và cổ phiếu phát hành với giá cao

Vốn điều lệ là gì?

Đó là số lượng cổ phiếu tối đa mà một công ty có thể phát hành để huy động vốn thông qua con đường vốn chủ sở hữu. 

Vốn điều lệ = Tổng số cổ phần x Mệnh giá. 

Vốn điều lệ & Cổ phiếu phát hành với giá cao

Điều quan trọng là phải hiểu rõ giới hạn của Vốn điều lệ. Hạn chế của nó là gì? 

Mặc dù một công ty được phép bán cổ phiếu của mình với giá cao, nhưng công ty đó không thể phát hành cổ phiếu vượt quá giới hạn vốn được phép.

Có giới hạn nào đối với cổ phiếu được phát hành với giá cao hơn (cao hơn mệnh giá) không?

Không có giới hạn cụ thể về số tiền chênh lệch mà một công ty có thể tính cho cổ phiếu của mình. Nhưng mức chênh lệch (premium) phải được chứng minh bằng tình hình tài chính của công ty và các điều kiện thị trường phổ biến.

Ngoài ra, công ty phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông về việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

Một công ty có thể phát hành cổ phiếu với giá bằng với mệnh giá trong một số trường hợp nhất định. Khi cổ phiếu được phát hành cho nhân viên của mình theo chương trình lựa chọn cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) hoặc cho các chủ nợ theo kế hoạch tái cơ cấu nợ .

Trong những trường hợp như vậy, việc giá thấp phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông của công ty.

#3. Lý do phát hành cổ phiếu với giá cao

Một công ty có thể quyết định phát hành cổ phiếu với giá cao vì nhiều lý do:

 1. Tăng vốn : Một trong những lý do chính để phát hành cổ phiếu với giá cao hơn là để tăng vốn cho công ty. Bằng cách phát hành cổ phiếu với giá cao hơn, công ty có thể huy động vốn nhiều hơn so với phát hành cổ phiếu theo mệnh giá.
 2. Cải thiện tăng trưởng trong tương lai : Một công ty có thể phát hành cổ phiếu với giá cao để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, chi tiêu vốn, mua lại, v.v. Điều này cuối cùng sẽ làm tăng lợi nhuận doanh thu của công ty theo thời gian.
 3. Trả nợ : Một công ty cũng có thể sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu với giá cao để trả các khoản nợ của mình. Giảm gánh nặng nợ sẽ cải thiện uy tín tín dụng của nó.

Nhìn chung, phát hành cổ phiếu với giá cao giúp các công ty linh hoạt hơn trong việc huy động vốn và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính hiệu quả hơn.

#4. Một cách để biện minh cho việc phát hành cổ phiếu với giá cao

Giả sử một công ty ABC muốn phát hành một số lượng cổ phiếu trong đợt IPO của mình. Nó muốn phát hành nó với giá cao là 50.000 đồng/cổ phiếu . Mệnh giá của những cổ phiếu này là 10.000 đồng/cổ phiếu .

Trong 4 quý vừa qua, công ty đã kiếm được lợi nhuận (PAT) là 100 tỷ. Ngoài ra, trong 5 năm tới, công ty kỳ vọng tốc độ tăng trưởng CAGR là 18% CAGR .

Hãy sử dụng ví dụ giả định này để biện minh cho giá IPO của cổ phiếu này.

 • Tỷ lệ P/E : PAT hiện tại của công ty là 100 tỷ. Số lượng cổ phiếu được phát hành là 10.000.000 cổ phiếu. Do đó, EPS sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu công ty được niêm yết ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, điều đó có nghĩa là tỷ lệ P/E của nó sẽ là 5 (50/10). Với bội số PE là 5, công ty có thể được định giá hợp lý.
 • Tỷ lệ PEG : Với các nguyên tắc cơ bản hiện tại, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng EPS với tốc độ 18% mỗi năm. Giả sử PE là 5 như tính toán ở trên thì PEG của công ty này là 27.8% (5/18). Vì PEG nhỏ hơn một (1), nên mức giá 50.000 đồng trên mỗi cổ phiếu có vẻ bị định giá hơi thấp.

Cả hai số liệu, PE và PEG, đều cho thấy rằng ngay cả ở mức giá cao hơn là 50.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu vẫn bị định giá thấp. Người ta có thể sử dụng phương pháp đơn giản này để chứng minh (kiểm tra chéo) việc định giá cổ phiếu IPO.

#5. Lợi ích của phát hành cổ phiếu với giá cao

Có hai lợi ích khác biệt của việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

 • Lợi ích ngắn hạn : Premium càng cao thì số lượng cổ phiếu cần phát hành càng ít. Điều này có nghĩa là số lượng cổ phiếu ít bị pha loãng hơn, điều này khá tốt với nhiều công ty và một số người có tỷ lệ nắm giữ cao họ không muốn làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty.
 • Lợi ích dài hạn : Số lượng cổ phiếu phát hành ít hơn đồng nghĩa với việc cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ cao hơn. Các cổ đông hiện tại sẽ nhận được tỷ suất cổ tức tốt hơn.

Nói cách khác, số lượng cổ phiếu phát hành càng ít thì càng tốt cho những doanh nghiệp phát hành và các cổ đông hiện hữu.

Phần kết luận

Phát hành cổ phiếu với giá cao là một thông lệ phổ biến giữa các công ty để huy động vốn cho nhu cầu mở rộng, hiện đại hóa, đầu tư hoặc trả nợ của họ.

Đối với các nhà đầu tư, đây là một cơ hội đầu tư vì công ty đang bán với giá cao trong đợt IPO có thể đạt được những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc phát hành cổ phiếu với giá cao hơn có ý nghĩa pháp lý và kế toán, đối với tổ chức phát hành, điều này cần được xem xét cẩn thận.

Mặc dù không có giới hạn cụ thể về mức giá phát hành mà một công ty có thể tính cho cổ phiếu của mình, nhưng mức giá đó phải hợp lý và được chứng minh bằng tình hình tài chính của công ty. Một cổ phiếu quá đắt có thể không tìm đủ nhà đầu tư. Vì vậy, việc hoàn thiện một đợt phát hành mới  tối ưu là điều cần thiết.

Công ty cũng phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông về việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

 

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!