Phát hành cổ phiếu với giá cao là một mục tiêu cần thiết cho kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong tương lai và có ý nghĩa vô cùng quan trọng với không chỉ tổ chức phát hành mà còn với cổ đông.

Ý nghĩa phát hành cổ phiếu với giá cao

Thực tiễn phát hành cổ phiếu với giá cao hơn là một bước quan trọng đối với một công ty niêm yết. Tại sao? Bởi vì nó cung cấp cho các công ty một cách để huy động vốn . Số tiền huy động được có thể được sử dụng để mở rộng, hiện đại hóa, đầu tư hoặc trả nợ .

Đây cũng là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì việc phát hành cổ phiếu với giá cao mang lại cơ hội thu được lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết ngay lập tức.

 • #1. Ý nghĩa của cổ phiếu phát hành với giá cao
 • #2. Vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #3. Lý do phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #4. Biện minh cho việc phát hành cổ phiếu với giá cao
 • #5. Lợi ích của việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

#1. Ý nghĩa của phát hành cổ phiếu với giá cao

Cổ phiếu phát hành với giá cao có nghĩa là gì?

Cổ phiếu phát hành với giá cao đề cập đến tình huống một công ty chào bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn mệnh giá. Ở Việt Nam, mệnh giá của một cổ phiếu thường 10.000 VND.

Giả sử có một công ty tên là ABC quyết định bán cổ phiếu với giá 52.000 VND trên mỗi cổ phiếu trong đợt IPO. Trong trường hợp này, cổ phiếu được cho là sẽ được phát hành với giá premium là 42.000 VND

Phí bảo hiểm được tính bằng chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá, trong trường hợp này là 42.000 VND (=52K-10k)

#2. Vốn điều lệ và cổ phiếu phát hành với giá cao

Vốn điều lệ là gì?

Đó là số lượng cổ phiếu tối đa mà một công ty có thể phát hành để huy động vốn thông qua con đường vốn chủ sở hữu. 

Vốn điều lệ = Tổng số cổ phần x Mệnh giá. 

Vốn điều lệ & Cổ phiếu phát hành với giá cao

Điều quan trọng là phải hiểu rõ giới hạn của Vốn điều lệ. Hạn chế của nó là gì? 

Mặc dù một công ty được phép bán cổ phiếu của mình với giá cao, nhưng công ty đó không thể phát hành cổ phiếu vượt quá giới hạn vốn được phép.

Có giới hạn nào đối với cổ phiếu được phát hành với giá cao hơn (cao hơn mệnh giá) không?

Không có giới hạn cụ thể về số tiền chênh lệch mà một công ty có thể tính cho cổ phiếu của mình. Nhưng mức chênh lệch (premium) phải được chứng minh bằng tình hình tài chính của công ty và các điều kiện thị trường phổ biến.

Ngoài ra, công ty phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông về việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

Một công ty có thể phát hành cổ phiếu với giá bằng với mệnh giá trong một số trường hợp nhất định. Khi cổ phiếu được phát hành cho nhân viên của mình theo chương trình lựa chọn cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) hoặc cho các chủ nợ theo kế hoạch tái cơ cấu nợ .

Trong những trường hợp như vậy, việc giá thấp phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông của công ty.

#3. Lý do phát hành cổ phiếu với giá cao

Một công ty có thể quyết định phát hành cổ phiếu với giá cao vì nhiều lý do:

 1. Tăng vốn : Một trong những lý do chính để phát hành cổ phiếu với giá cao hơn là để tăng vốn cho công ty. Bằng cách phát hành cổ phiếu với giá cao hơn, công ty có thể huy động vốn nhiều hơn so với phát hành cổ phiếu theo mệnh giá.
 2. Cải thiện tăng trưởng trong tương lai : Một công ty có thể phát hành cổ phiếu với giá cao để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, chi tiêu vốn, mua lại, v.v. Điều này cuối cùng sẽ làm tăng lợi nhuận doanh thu của công ty theo thời gian.
 3. Trả nợ : Một công ty cũng có thể sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu với giá cao để trả các khoản nợ của mình. Giảm gánh nặng nợ sẽ cải thiện uy tín tín dụng của nó.

Nhìn chung, phát hành cổ phiếu với giá cao giúp các công ty linh hoạt hơn trong việc huy động vốn và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính hiệu quả hơn.

#4. Một cách để biện minh cho việc phát hành cổ phiếu với giá cao

Giả sử một công ty ABC muốn phát hành một số lượng cổ phiếu trong đợt IPO của mình. Nó muốn phát hành nó với giá cao là 50.000 đồng/cổ phiếu . Mệnh giá của những cổ phiếu này là 10.000 đồng/cổ phiếu .

Trong 4 quý vừa qua, công ty đã kiếm được lợi nhuận (PAT) là 100 tỷ. Ngoài ra, trong 5 năm tới, công ty kỳ vọng tốc độ tăng trưởng CAGR là 18% CAGR .

Hãy sử dụng ví dụ giả định này để biện minh cho giá IPO của cổ phiếu này.

 • Tỷ lệ P/E : PAT hiện tại của công ty là 100 tỷ. Số lượng cổ phiếu được phát hành là 10.000.000 cổ phiếu. Do đó, EPS sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu công ty được niêm yết ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, điều đó có nghĩa là tỷ lệ P/E của nó sẽ là 5 (50/10). Với bội số PE là 5, công ty có thể được định giá hợp lý.
 • Tỷ lệ PEG : Với các nguyên tắc cơ bản hiện tại, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng EPS với tốc độ 18% mỗi năm. Giả sử PE là 5 như tính toán ở trên thì PEG của công ty này là 27.8% (5/18). Vì PEG nhỏ hơn một (1), nên mức giá 50.000 đồng trên mỗi cổ phiếu có vẻ bị định giá hơi thấp.

Cả hai số liệu, PE và PEG, đều cho thấy rằng ngay cả ở mức giá cao hơn là 50.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu vẫn bị định giá thấp. Người ta có thể sử dụng phương pháp đơn giản này để chứng minh (kiểm tra chéo) việc định giá cổ phiếu IPO.

#5. Lợi ích của phát hành cổ phiếu với giá cao

Có hai lợi ích khác biệt của việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

 • Lợi ích ngắn hạn : Premium càng cao thì số lượng cổ phiếu cần phát hành càng ít. Điều này có nghĩa là số lượng cổ phiếu ít bị pha loãng hơn, điều này khá tốt với nhiều công ty và một số người có tỷ lệ nắm giữ cao họ không muốn làm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty.
 • Lợi ích dài hạn : Số lượng cổ phiếu phát hành ít hơn đồng nghĩa với việc cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ cao hơn. Các cổ đông hiện tại sẽ nhận được tỷ suất cổ tức tốt hơn.

Nói cách khác, số lượng cổ phiếu phát hành càng ít thì càng tốt cho những doanh nghiệp phát hành và các cổ đông hiện hữu.

Phần kết luận

Phát hành cổ phiếu với giá cao là một thông lệ phổ biến giữa các công ty để huy động vốn cho nhu cầu mở rộng, hiện đại hóa, đầu tư hoặc trả nợ của họ.

Đối với các nhà đầu tư, đây là một cơ hội đầu tư vì công ty đang bán với giá cao trong đợt IPO có thể đạt được những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc phát hành cổ phiếu với giá cao hơn có ý nghĩa pháp lý và kế toán, đối với tổ chức phát hành, điều này cần được xem xét cẩn thận.

Mặc dù không có giới hạn cụ thể về mức giá phát hành mà một công ty có thể tính cho cổ phiếu của mình, nhưng mức giá đó phải hợp lý và được chứng minh bằng tình hình tài chính của công ty. Một cổ phiếu quá đắt có thể không tìm đủ nhà đầu tư. Vì vậy, việc hoàn thiện một đợt phát hành mới  tối ưu là điều cần thiết.

Công ty cũng phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị và cổ đông về việc phát hành cổ phiếu với giá cao.

 

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chỉ số NIM trong ngân hàng là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

Chỉ số NIM trong ngân hàng được sử dụng với mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Đây cũng là chỉ số được áp dụng rộng rãi, giúp các nhà đầu tư xác định hiệu quả thu nhập của những khoản cho vay và phải trả lãi cho tổ chức tài chính. Định nghĩa chỉ số NIM NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là biên lãi ròng là tỷ suất sinh lời phổ biến được các ngân hàng sử dụng, giúp họ xác định mức độ thành công của các công ty trong việc

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
FED là gì? Chính sách lãi suất của FED ảnh hưởng đến bạn như thế nào

FED là Cục Dự trữ Liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được gọi là lãi suất quỹ liên bang, là lãi suất mà các ngân hàng và hiệp hội tín dụng vay và cho vay lẫn nhau. Nó được Cục Dự trữ Liên bang xác định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những thay đổi đối với tỷ lệ này ảnh hưởng đến người tiêu dùng vì chúng có thể ảnh hưởng đến lãi suất trên

Xem Thêm
Tài Chính Cá Nhân
Kelly Pham
5 lợi ích của thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng cao

Hạn mức tín dụng cao có tốt hay không? Hạn mức tín dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà người thân mình hỏi liên tục khi họ được nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Vì thế mình sẽ làm một bài chia sẻ chi tiết về thẻ tín dụng dưới góc nhìn cá nhân đã có kinh nghiệm sử dụng thẻ. Hạn mức tín dụng đó là giới hạn tín dụng là số tiền tín dụng cao nhất mà người cho vay hoặc chủ nợ sẽ cho bạn vay. Giới hạn tín dụng có

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Break out là gì? Cách xác định và phương pháp giao dịch

Breakout là gì? Dấu hiệu nhận biết đã Break out thành công trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng Break Out hay còn gọi là “Điểm phá vỡ” là một trong những tín hiệu quan trọng được sử dụng như một công cụ xác định điểm mua/bán trong phân tích kỹ thuật. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng thành thạo công cụ này như một phương pháp để giao dịch kiếm tiền thì phải hiểu thật chi tiết tín hiệu Break Out trong bài viết dưới đây. Vậy Breakout là

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bán khống là gì? Cách giao dịch

Bán khống là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL Bán khống hay còn được gọi là lệnh SHORT SELL. Đây là những thuật ngữ thường được sử dụng trong chứng khoán,forex, crypto, thị trường hàng hóa… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được Sell là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL. Vậy hãy cùng phuonginvestor.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé Sell (bán khống) là gì? Bán khống trong tiếng anh được gọi là short selling, short sell hoặc short. Nó được hiểu là việc bán một công cụ tài chính mà trader

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!