Cổ phiếu là gì: Giới thiệu (Phần-1)

Tại sao cổ phiếu thường được coi là một khoản đầu tư phức tạp? Mua bán cổ phiếu có thực sự phức tạp ?

Chắc chắn, đầu tư vào cổ phiếu không đơn giản như việc bạn mua các sản phẩm hữu hình khác. Lợi nhuận của cổ phiếu có thể cao, hoặc thậm chí có thể âm (lỗ). 

Giá cổ phiếu luôn  biến động  và nhiều người đầu tư cổ phiếu không biết cách đối phó với sự biến động của nó.

Làm thế nào để đối phó với sự biến động này?

Sự biến động giá này làm cho bản thân cổ phiếu có rủi ro và do đó hơi phức tạp.

Nhưng biến động giá khiến cổ phiếu gặp rủi ro như thế nào? Do sự biến động giá cả, mọi người có thể sẽ mua cổ phiếu ở mức giá cao và khi giá cổ phiếu giảm thấp hơn là bạn đang bị thua lỗ (tạm thời cho đến khi bạn bán nó đi).

Trường hợp thú vị khác có thể xảy ra rằng, mọi người mua cổ phiếu của một “công ty tệ” vì nghĩ rằng nó bị định giá thấp, khi giao dịch ở mức giá thấp (như phần lớn cổ phiếu penny giá dưới 10k/ cổ phiếu) . Trong tình huống như vậy, lại có khả năng thua lỗ rất cao vì chỉ nhìn vào giá thị trường và không hiểu về giá trị thật của cổ phiếu.

Vì vậy, về cơ bản có hai điều mà người ta phải quan tâm khi kinh doanh cổ phiếu:

  • Mức giá.
  • Nền tảng cơ bản của Doanh nghiệp

Nếu một người có thể học cách xử lý hai thông số này, việc đầu tư chứng khoán sẽ không còn phức tạp và rủi ro nữa.

Do đó, ở đây trong loạt bài viết này , Phương muốn làm cho “sự phức tạp của cổ phiếu” có  thể hiểu dễ dàng hơn. Và Phương cũng sẽ nhấn mạnh về cách quản lý rủi ro khi đầu tư cổ phiếu.

LÀM THẾ NÀO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ KIẾM TIỀN TỪ CỔ PHIẾU?

Cổ phiếu có rủi ro, nhưng chúng ta cũng biết rằng nó giúp nhiều người kiếm được tiền . Nhưng câu hỏi lớn hơn là, làm thế nào? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải biết cổ phiếu là gì?

Sở hữu cổ phiếu có nghĩa là sở hữu tất cả những quyền lợi và trách nhiệm trong doanh nghiệp mà bạn sở hữu cổ phiếu. Quyền sở hữu này giúp ích gì cho các nhà đầu tư? Đó là bạn đủ điều kiện để “ chia sẻ lợi nhuận ” của công ty.

Chia sẻ lợi nhuận nghĩa là gì? Ví dụ: nếu công ty kiếm được 100 đồng dưới dạng lợi nhuận và nó giữ lại 50 đồng chia cổ tức  . Do đó, mỗi cổ đông đủ điều kiện để được chia sẻ lợi nhuận là 2 đồng trên mỗi cổ phiếu (100 / 50).

Lợi nhuận này sẽ được trả cho các cổ đông như thế nào? Dưới hình thức cổ tức . Ngoài ra, công ty có thể không trả cổ tức đầy đủ nhưng quyết định tái đầu tư một phần lợi nhuận trở lại công ty.

Việc tái đầu tư lợi nhuận này sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận của công ty trong những năm tới. Khi lợi nhuận tăng, nó cũng sẽ phản ánh vào “tăng trưởng giá cổ phiếu” của công ty.

Vì vậy, cổ phiếu có thể kiếm tiền cho các nhà đầu tư theo hai cách:

Cách cổ phiếu giúp bạn kiếm tiền

Vậy một nhà đầu tư giỏi sẽ làm gì? Đơn giản chỉ cần mua cổ phiếu của những công ty tốt và nắm giữ nó lâu dài .

CHỈ MUA VÀ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU LÀ ĐỦ?

Tại sao có? Bởi vì cổ phiếu tốt sẽ tạo ra tiền cho các nhà đầu tư (dưới dạng cổ tức và tăng vốn) như đã thấy ở trên.

Tại sao không? Bởi vì điều cần thiết là mua cổ phiếu “tốt” để kiếm tiền. Khi đầu tư vào cổ phiếu, có khả năng mọi người sẽ mua một “cổ phiếu không tốt”. Do đó, cơ hội kiếm tiền giảm xuống.

Nhưng tại sao mọi người sẽ mua một “cổ phiếu không tốt”? Vì thiếu phương pháp để xác định cổ phiếu tốt .

Nói vậy không có nghĩa là ai mọi người muốn mua một cổ phiếu xấu. Nhưng do thiếu hiểu biết, mọi người có thể mua nhầm phải hàng dởm và chịu thua lỗ.

Cổ phiếu xấu là gì? Có hai phẩm chất của một cổ phiếu xấu:

  • Định giá quá cao.
  • Yếu tố cơ bản về kinh doanh tệ

Vì vậy, nếu một người đã mua phải một cổ phiếu xấu, ngay cả khi họ nắm giữ nó trong thời gian dài, khả năng sinh lời vẫn thấp và thậm chí thua lỗ.

Điều làm cho vấn đề phức tạp hơn là:

“Cổ phiếu mạnh về cơ bản thường giao dịch ở mức giá được định giá quá cao”

Nó tạo ra sự khác biệt như thế nào? Mua một cổ phiếu tốt không phải là tiêu chí duy nhất. Điều quan trọng không kém là mua đúng giá .

Cổ phiếu dù mạnh đến đâu nếu không được mua đúng giá thì cũng không được coi là mua tốt.

Ví dụ : Vinamilk là một công ty kinh doanh rất tốt, ai cũng biết về VNM. Nhưng mua nó ở mức giá quá cao sẽ khiến cho danh mục đầu tư của bạn trở nên kém hiệu quả. 

Đối với một nhà đầu tư việc hiểu đầy đủ về cổ phiếu của công ty phát hành là điều yêu cầu tối thiểu trước khi bạn tiến hành mua nó.

Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu hơn về lý do tại sao cổ phiếu được phát hành ngay từ đầu…

Tại sao công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng?

Cổ phiếu phát hành ra công chúng mang lại cho cổ đông quyền được chia lợi nhuận.

Có một điều rất quan trọng mà các công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng đó là “Tiếp cận các quỹ giá rẻ”. Bằng cách phát hành cổ phiếu các công ty có thể huy động vốn để kinh doanh. Đây được gọi là tài trợ vốn cổ phần.

Tại sao vốn chủ sở hữu được gọi là nguồn tài trợ rẻ? Theo quy định, khi các công ty huy động vốn bằng nguồn vốn cổ phần, họ không có nghĩa vụ hoàn trả tiền cho các cổ đông.

Nhưng trong trường hợp công ty huy động vốn bằng cách sử dụng vốn vay ngân hàng (vay nợ), họ sẽ có nghĩa vụ trả lãi cho bên cho vay (ngân hàng).

Nó có nghĩa là gì? Các công ty không có nghĩa vụ pháp lý phải trả “cổ tức” hoặc đảm bảo “tăng giá trị vốn” cho các cổ đông của họ.

Vì vậy, nó có nghĩa là, tài trợ vốn cổ phần gần như là tiền miễn phí cho các công ty niêm yết. Nhưng công ty vẫn trả tiền cho các cổ đông của họ thông qua cổ tức. Tại sao? 

Tại sao công ty trả cổ tức? Vì ba lý do chính.

Thứ nhất , chi trả cổ tức là một dấu hiệu cho thấy công ty đang có lãi. Hành động này đảm bảo các nhà đầu tư sẽ giữ cổ phiếu của họ lâu hơn.

Thứ hai , việc trả cổ tức cũng làm tăng thêm thu nhập ngắn hạn của các cổ đông. Do đó, các cổ đông có xu hướng không bán cổ phiếu của họ sớm.

Thứ ba , đối với cổ tức cổ đông dài hạn giống như một lợi nhuận kép. Họ kiếm được cổ tức trong ngắn hạn, tiếp tục tái đầu tư và cuối cùng cũng sẽ được tăng giá vốn trong dài hạn.

Do đó, các cổ đông dài hạn có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với cổ phiếu của họ (khi họ được trả cổ tức).

Tại sao các công ty cần đảm bảo tăng giá trị vốn ? Vì hai lý do chính.

Đầu tiên , để tồn tại. Điều cần thiết là các công ty niêm yết phải tiếp tục phát triển và do đó đảm bảo sự tăng giá trị vốn cho các cổ đông của mình. Tại sao? Bởi vì nếu nó không tăng trưởng, các cổ đông sẽ bắt đầu bán cổ phiếu của nó .

Lượng bán ra tăng đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Điều này có thể tạo ra một chu kỳ giá luẩn quẩn, điều này sẽ gây tai hại cho việc định giá thị trường của các công ty.

Thứ hai , để giữ cho các cổ đông hài lòng. Lợi tức cổ tức thường không đủ cho cổ đông. Để giữ cho các cổ đông hài lòng, các công ty tốt đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho các cổ đông của nó.

Tại sao các công ty muốn giữ cho các cổ đông hài lòng? Bởi vì việc giữ cho các cổ đông hiện hữu hài lòng sẽ thúc đẩy nhu cầu cổ phiếu hơn nữa , đồng nghĩa với việc mua nhiều hơn. Bằng cách này, giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng lên.

TỪ CUỐI CÙNG…

Hãy tóm tắt những gì chúng ta đã học được về chứng khoán cho đến nay:

Lợi nhuận được đảm bảo

Lợi nhuận từ cổ phiếu không cố định. Chúng có thể thay đổi.

Mức giá

Giá cổ phiếu biến động, khiến nó trở nên rủi ro.

Quản lý rủi ro

Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý rủi ro.

Làm thế nào để Quản lý Rủi ro?

Mua cổ phiếu mạnh ở mức giá thấp hơn.

Cổ phiếu giúp kiếm tiền như thế nào?

Dưới hình thức cổ tức, tăng giá vốn hoặc cả hai.

Công ty tốt?

Các công ty tốt sẽ luôn đảm bảo rằng lợi ích của cổ đông không bao giờ bị tổn hại.

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Blog
Kelly Pham
Lãi suất tăng cao hơn có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình bạn?

“Lãi suất tăng cao” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trong báo mạng trong thời gian gần đây. Khi lãi suất liên tục tăng mạnh và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Bây giờ, vào những ngày cuối năm 2022, tất cả mọi người đều nhắc đến vấn đề lãi suất tăng. Với nhiều người lãi suất tăng khiến họ vui mừng vì gửi tiết kiệm được lãi suất cao hơn nhưng số khác lại gặp nhiều rắc rối khi phải trả chi phí lãi cao hơn bình thường. Tỷ

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Có nên đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế ?

Đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế có lẽ là một ý tưởng mạo hiểm và liều lĩnh. Những thực tế những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất lại là những người chỉ thích đầu tư vào những giai đoạn như hiện nay. Vậy thực tế trong giai đoạn này có những yếu tố nào đủ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đầu tư? Một cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế có thể đồng nghĩa với việc biến động trên thị trường đầu tư ngày một

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chuẩn bị gì khi suy thoái kinh tế đang diễn ra?

“Suy thoái kinh tế” Chỉ cần nghe thấy từ đó có thể khiến một số người đau đầu, mất ăn mất ngủ phải chạy đến ngân hàng. Với lạm phát đang ngày một tăng và lãi suất tăng cao liên tục, bạn có thể đã nghe những lời đồn thổi rằng một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị để sống qua một cuộc suy thoái? Câu trả lời là bạn nên chuẩn bị tài chính của mình ổn định — đủ để bạn duy trì trong ít nhất 6

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Tỷ lệ free float là gì? Công thức và ý nghĩa đến việc lựa chọn cổ phiếu.

Với nhà đầu tư thì khái niệm cổ phiếu lưu hành là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi cổ phiếu lại có một tỷ lệ Free float khác nhau thể hiện chiến lược của doanh nghiệp cũng như tính cách của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy chắc hẳn bạn đang thắc mắc Free loat là gì? Tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư và công thức tính gì thì trong bài viết hôm nay Phương sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết cho mọi người. I.Khái niệm và đặc điểm

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành lớn nhất trong một thế kỷ, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát mức lạm phát và tỷ giá đang tăng mạnh. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 3 vẫn tăng trưởng mạnh 13.67% so với cùng kỳ 2021 nhưng đó là so sánh trên cùng nền thấp 2021 do ảnh hưởng của Covid và NHNN vẫn quyết định tăng lãi suất điều hành để bình ổn tỷ giá. Chúng ta xem xét những gì đang xảy ra, triển vọng

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bức thư Warren Buffet gửi cổ đông năm 1977

Bức thư gửi cổ đông vào năm 1977 của Thiên tài đầu tư Warren Buffett cung cấp những hiểu biết và kiến thức sâu sắc có giá trị. Những lá thư này chứa đầy những gợi ý về triết lý đầu tư được thực hành bởi ông. Bức thư thậm chí còn được yêu mến hơn vì hàng năm, kể từ năm 1977, bức thư của Buffett đi kèm với báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Chắc chắn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ có thể mơ ước được đầu tư như Buffett. Nhưng chúng ta

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!