Cổ phiếu là gì: Giới thiệu (Phần-1)

Tại sao cổ phiếu thường được coi là một khoản đầu tư phức tạp? Mua bán cổ phiếu có thực sự phức tạp ?

Chắc chắn, đầu tư vào cổ phiếu không đơn giản như việc bạn mua các sản phẩm hữu hình khác. Lợi nhuận của cổ phiếu có thể cao, hoặc thậm chí có thể âm (lỗ). 

Giá cổ phiếu luôn  biến động  và nhiều người đầu tư cổ phiếu không biết cách đối phó với sự biến động của nó.

Làm thế nào để đối phó với sự biến động này?

Sự biến động giá này làm cho bản thân cổ phiếu có rủi ro và do đó hơi phức tạp.

Nhưng biến động giá khiến cổ phiếu gặp rủi ro như thế nào? Do sự biến động giá cả, mọi người có thể sẽ mua cổ phiếu ở mức giá cao và khi giá cổ phiếu giảm thấp hơn là bạn đang bị thua lỗ (tạm thời cho đến khi bạn bán nó đi).

Trường hợp thú vị khác có thể xảy ra rằng, mọi người mua cổ phiếu của một “công ty tệ” vì nghĩ rằng nó bị định giá thấp, khi giao dịch ở mức giá thấp (như phần lớn cổ phiếu penny giá dưới 10k/ cổ phiếu) . Trong tình huống như vậy, lại có khả năng thua lỗ rất cao vì chỉ nhìn vào giá thị trường và không hiểu về giá trị thật của cổ phiếu.

Vì vậy, về cơ bản có hai điều mà người ta phải quan tâm khi kinh doanh cổ phiếu:

  • Mức giá.
  • Nền tảng cơ bản của Doanh nghiệp

Nếu một người có thể học cách xử lý hai thông số này, việc đầu tư chứng khoán sẽ không còn phức tạp và rủi ro nữa.

Do đó, ở đây trong loạt bài viết này , Phương muốn làm cho “sự phức tạp của cổ phiếu” có  thể hiểu dễ dàng hơn. Và Phương cũng sẽ nhấn mạnh về cách quản lý rủi ro khi đầu tư cổ phiếu.

LÀM THẾ NÀO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ KIẾM TIỀN TỪ CỔ PHIẾU?

Cổ phiếu có rủi ro, nhưng chúng ta cũng biết rằng nó giúp nhiều người kiếm được tiền . Nhưng câu hỏi lớn hơn là, làm thế nào? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải biết cổ phiếu là gì?

Sở hữu cổ phiếu có nghĩa là sở hữu tất cả những quyền lợi và trách nhiệm trong doanh nghiệp mà bạn sở hữu cổ phiếu. Quyền sở hữu này giúp ích gì cho các nhà đầu tư? Đó là bạn đủ điều kiện để “ chia sẻ lợi nhuận ” của công ty.

Chia sẻ lợi nhuận nghĩa là gì? Ví dụ: nếu công ty kiếm được 100 đồng dưới dạng lợi nhuận và nó giữ lại 50 đồng chia cổ tức  . Do đó, mỗi cổ đông đủ điều kiện để được chia sẻ lợi nhuận là 2 đồng trên mỗi cổ phiếu (100 / 50).

Lợi nhuận này sẽ được trả cho các cổ đông như thế nào? Dưới hình thức cổ tức . Ngoài ra, công ty có thể không trả cổ tức đầy đủ nhưng quyết định tái đầu tư một phần lợi nhuận trở lại công ty.

Việc tái đầu tư lợi nhuận này sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận của công ty trong những năm tới. Khi lợi nhuận tăng, nó cũng sẽ phản ánh vào “tăng trưởng giá cổ phiếu” của công ty.

Vì vậy, cổ phiếu có thể kiếm tiền cho các nhà đầu tư theo hai cách:

Cách cổ phiếu giúp bạn kiếm tiền

Vậy một nhà đầu tư giỏi sẽ làm gì? Đơn giản chỉ cần mua cổ phiếu của những công ty tốt và nắm giữ nó lâu dài .

CHỈ MUA VÀ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU LÀ ĐỦ?

Tại sao có? Bởi vì cổ phiếu tốt sẽ tạo ra tiền cho các nhà đầu tư (dưới dạng cổ tức và tăng vốn) như đã thấy ở trên.

Tại sao không? Bởi vì điều cần thiết là mua cổ phiếu “tốt” để kiếm tiền. Khi đầu tư vào cổ phiếu, có khả năng mọi người sẽ mua một “cổ phiếu không tốt”. Do đó, cơ hội kiếm tiền giảm xuống.

Nhưng tại sao mọi người sẽ mua một “cổ phiếu không tốt”? Vì thiếu phương pháp để xác định cổ phiếu tốt .

Nói vậy không có nghĩa là ai mọi người muốn mua một cổ phiếu xấu. Nhưng do thiếu hiểu biết, mọi người có thể mua nhầm phải hàng dởm và chịu thua lỗ.

Cổ phiếu xấu là gì? Có hai phẩm chất của một cổ phiếu xấu:

  • Định giá quá cao.
  • Yếu tố cơ bản về kinh doanh tệ

Vì vậy, nếu một người đã mua phải một cổ phiếu xấu, ngay cả khi họ nắm giữ nó trong thời gian dài, khả năng sinh lời vẫn thấp và thậm chí thua lỗ.

Điều làm cho vấn đề phức tạp hơn là:

“Cổ phiếu mạnh về cơ bản thường giao dịch ở mức giá được định giá quá cao”

Nó tạo ra sự khác biệt như thế nào? Mua một cổ phiếu tốt không phải là tiêu chí duy nhất. Điều quan trọng không kém là mua đúng giá .

Cổ phiếu dù mạnh đến đâu nếu không được mua đúng giá thì cũng không được coi là mua tốt.

Ví dụ : Vinamilk là một công ty kinh doanh rất tốt, ai cũng biết về VNM. Nhưng mua nó ở mức giá quá cao sẽ khiến cho danh mục đầu tư của bạn trở nên kém hiệu quả. 

Đối với một nhà đầu tư việc hiểu đầy đủ về cổ phiếu của công ty phát hành là điều yêu cầu tối thiểu trước khi bạn tiến hành mua nó.

Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu hơn về lý do tại sao cổ phiếu được phát hành ngay từ đầu…

Tại sao công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng?

Cổ phiếu phát hành ra công chúng mang lại cho cổ đông quyền được chia lợi nhuận.

Có một điều rất quan trọng mà các công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng đó là “Tiếp cận các quỹ giá rẻ”. Bằng cách phát hành cổ phiếu các công ty có thể huy động vốn để kinh doanh. Đây được gọi là tài trợ vốn cổ phần.

Tại sao vốn chủ sở hữu được gọi là nguồn tài trợ rẻ? Theo quy định, khi các công ty huy động vốn bằng nguồn vốn cổ phần, họ không có nghĩa vụ hoàn trả tiền cho các cổ đông.

Nhưng trong trường hợp công ty huy động vốn bằng cách sử dụng vốn vay ngân hàng (vay nợ), họ sẽ có nghĩa vụ trả lãi cho bên cho vay (ngân hàng).

Nó có nghĩa là gì? Các công ty không có nghĩa vụ pháp lý phải trả “cổ tức” hoặc đảm bảo “tăng giá trị vốn” cho các cổ đông của họ.

Vì vậy, nó có nghĩa là, tài trợ vốn cổ phần gần như là tiền miễn phí cho các công ty niêm yết. Nhưng công ty vẫn trả tiền cho các cổ đông của họ thông qua cổ tức. Tại sao? 

Tại sao công ty trả cổ tức? Vì ba lý do chính.

Thứ nhất , chi trả cổ tức là một dấu hiệu cho thấy công ty đang có lãi. Hành động này đảm bảo các nhà đầu tư sẽ giữ cổ phiếu của họ lâu hơn.

Thứ hai , việc trả cổ tức cũng làm tăng thêm thu nhập ngắn hạn của các cổ đông. Do đó, các cổ đông có xu hướng không bán cổ phiếu của họ sớm.

Thứ ba , đối với cổ tức cổ đông dài hạn giống như một lợi nhuận kép. Họ kiếm được cổ tức trong ngắn hạn, tiếp tục tái đầu tư và cuối cùng cũng sẽ được tăng giá vốn trong dài hạn.

Do đó, các cổ đông dài hạn có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với cổ phiếu của họ (khi họ được trả cổ tức).

Tại sao các công ty cần đảm bảo tăng giá trị vốn ? Vì hai lý do chính.

Đầu tiên , để tồn tại. Điều cần thiết là các công ty niêm yết phải tiếp tục phát triển và do đó đảm bảo sự tăng giá trị vốn cho các cổ đông của mình. Tại sao? Bởi vì nếu nó không tăng trưởng, các cổ đông sẽ bắt đầu bán cổ phiếu của nó .

Lượng bán ra tăng đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Điều này có thể tạo ra một chu kỳ giá luẩn quẩn, điều này sẽ gây tai hại cho việc định giá thị trường của các công ty.

Thứ hai , để giữ cho các cổ đông hài lòng. Lợi tức cổ tức thường không đủ cho cổ đông. Để giữ cho các cổ đông hài lòng, các công ty tốt đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho các cổ đông của nó.

Tại sao các công ty muốn giữ cho các cổ đông hài lòng? Bởi vì việc giữ cho các cổ đông hiện hữu hài lòng sẽ thúc đẩy nhu cầu cổ phiếu hơn nữa , đồng nghĩa với việc mua nhiều hơn. Bằng cách này, giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng lên.

TỪ CUỐI CÙNG…

Hãy tóm tắt những gì chúng ta đã học được về chứng khoán cho đến nay:

Lợi nhuận được đảm bảo

Lợi nhuận từ cổ phiếu không cố định. Chúng có thể thay đổi.

Mức giá

Giá cổ phiếu biến động, khiến nó trở nên rủi ro.

Quản lý rủi ro

Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý rủi ro.

Làm thế nào để Quản lý Rủi ro?

Mua cổ phiếu mạnh ở mức giá thấp hơn.

Cổ phiếu giúp kiếm tiền như thế nào?

Dưới hình thức cổ tức, tăng giá vốn hoặc cả hai.

Công ty tốt?

Các công ty tốt sẽ luôn đảm bảo rằng lợi ích của cổ đông không bao giờ bị tổn hại.

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!