Kinh tế và Chu kỳ Nợ Ngắn hạn (Phần-2)

Ở đây trong Phần 2 của loạt blog về kinh tế, chúng ta sẽ nói về các chu kỳ nợ ngắn hạn . Trong Phần 1, chúng ta đã xem nền kinh tế là gì, cách tiền vận động trong nền kinh tế, v.v.

Còn về chu kỳ nợ ngắn hạn thì sao? Ray Dalio đã giải thích rất hay về các chu kỳ nợ ngắn hạn trong video Youtube của mình .

Trước khi chúng ta tìm hiểu về các chu kỳ nợ ngắn hạn, Phương sẽ mang lại hình ảnh nói về một chu kỳ kinh tế hoàn chỉnh . Nó bao gồm các giai đoạn sau:

 • Một số chu kỳ nợ ngắn hạn (kéo dài 6-8 năm).
 • Tăng dần năng suất theo thời gian (kéo dài vô thời hạn).
 • Một chu kỳ nợ dài hạn (kéo dài 60-65 năm).

Đây là một bức tranh lớn về nền kinh tế của chúng ta. Nó nói gì? Nó nói về cách nền kinh tế của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian dài như 60-65 năm. 

 • Đầu tiên sẽ có một giai đoạn của đòn bẩy . Nó sẽ tồn tại hơn 50 năm.
 • Thứ hai là GDP sẽ giảm mạnh ( suy thoái ). Nó sẽ kéo dài 2-3 năm.
 • Thứ ba, nền kinh tế sẽ tái phục hồi ( sự phục hồi hệ thống tiền tệ ). Sẽ mất 7-8 năm để làm như vậy.

Bây giờ, đâu là chu kỳ nợ ngắn hạn? Lưu ý những con sóng nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong chu kỳ nợ dài hạn. Những con sóng nhỏ đó đại diện cho chu kỳ nợ ngắn hạn. Nhiều con sóng nhỏ gộp lại sẽ tạo thành một cơn sóng lớn gọi là chu kỳ nợ dài hạn

Những chu kỳ nợ ngắn hạn

CHU KỲ NỢ…

Do nợ (tín dụng) mà sự phát triển của nền kinh tế diễn ra theo chu kỳ. Tại sao gọi nó là “chu kỳ”? Bởi vì một tập hợp các sự kiện trong một nền kinh tế, có xu hướng lặp đi lặp lại nhiều lần trong cả dài hạn và ngắn hạn.

Về chu kỳ ngắn hạn:

 • Khoảng thời gian của một chu kỳ ngắn hạn là từ  6 – 8 năm.
 • “Tập hợp các sự kiện” là gì? Chúng ta sẽ thấy nó bây giờ…

Mặc dù chúng ta gọi những chu kỳ này là ngắn, nhưng thời gian của nó là 6-8 năm. Trong điều kiện thông thường, chúng ta coi khoảng thời gian này là dài hạn, phải không? Một mặt, trong giới đầu tư thì thời gian nắm giữ 3-4 năm là dài hạn và ngắn hạn là khoảng thời gian dưới 1 năm.

Nhưng khi nói đến chu kỳ nợ, thậm chí khoảng thời gian 6-8 năm được gọi là ngắn hạn. Điều quan trọng là ghi dấu sự khác biệt này trong tâm trí chúng ta:

 • Trong đầu tư: thậm chí 3-4 năm được coi là dài hạn.
 • Trong nền kinh tế (chu kỳ nợ): 6-8 năm được coi là ngắn hạn.

Vấn đề là, nếu chúng ta quen với việc xem các chu kỳ kinh tế (chu kỳ nợ) trong ngắn hạn, thì việc cân nhắc đầu tư trong dài hạn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tại sao Phương nói như vậy? Bởi vì chúng ta khó xây dựng một viễn cảnh dài hạn về các khoản đầu tư của mình. Những gì chúng ta muốn là lợi nhuận nhanh chóng tối đa trong 1-2 năm tới. Càng ngắn càng tốt, phải không?

Nhưng guồng máy kinh tế của chúng ta không hoạt động như thế này.

Hiểu biết về các chu kỳ nợ ngắn hạn sẽ giúp xây dựng tầm nhìn đầu tư dài hạn. Phân tích thông minh các chu kỳ kinh tế thực sự có thể thúc đẩy lợi nhuận đầu tư của chúng ta.

# 1. CHU KỲ NỢ NGẮN HẠN…

Hãy phóng to và xem điều gì nằm trong một chu kỳ nợ ngắn hạn…

Trong một chu kỳ nợ ngắn hạn, có hai yếu tố cấu thành (giai đoạn):

 • Mở rộng (tốc độ tăng trưởng GDP dương), và
 • Suy thoái (tốc độ tăng trưởng GDP âm).

Nguyên nhân của Mở rộng là gì? Có nhiều tín dụng hơn . Mọi người (cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ) nợ nhiều hơn trong giai đoạn này.

Nguyên nhân của Suy thoái là gì? Hạn chế việc sử dụng tín dụng hơn . Mọi người ít nợ hơn trong giai đoạn này.

Do đó tín dụng thúc đẩy nền kinh tế hiện đại của chúng ta.

# 1.1 TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ

Tại sao tín dụng lại quan trọng trong nền kinh tế hiện đại? Hãy hiểu điều này bằng cách lấy ví dụ về một cá nhân.

Đồ họa thông tin này chỉ là đại diện cho danh mục tài sản của một cá nhân điển hình như thế nào. Tổng số vốn được sử dụng để mua tài sản bao gồm 90% tín dụng và 10% tiền mặt .

Việc tài trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng không khác biệt lắm. Đa số các công ty được thực hiện bằng cách sử dụng tài chính tín dụng .

Trên thực tế, việc sử dụng tín dụng là rất lớn, trong tổng số vốn hiện có của nền kinh tế, gần 94% là tín dụng, và chỉ 6% là tiền mặt.

Kinh tế - Chu kỳ Nợ Ngắn hạn - Tiền mặt Vs Tín dụng
Kinh tế – Chu kỳ Nợ Ngắn hạn – Tiền mặt Vs Tín dụng

Chúng ta cũng có thể nói như thế này, thứ mà chúng ta nghĩ là tiền thực chất là tín dụng 94%. Chỉ 6% trong số đó là tiền mặt.

Trong nền kinh tế hiện đại, phần lớn (94%) tiền thực sự là dựa trên tín dụng, và nó là “tín dụng” mà cuối cùng dẫn đến mở rộng và suy thoái kinh tế.

# 1.2 SỰ MỞ RỘNG CỦA NỀN KINH TẾ…

Mở rộng nền kinh tế có nghĩa là gì? Tăng trưởng GDP.

Giả sử từ thời điểm 1 đến thời điểm 2, không có tín dụng nào trong nền kinh tế. GDP trong giai đoạn này sẽ tăng trưởng như thế nào? Tăng trưởng GDP chỉ có thể được thúc đẩy bằng cách nâng cao năng suất . Do đó, tăng trưởng GDP sẽ chỉ là tuyến tính , như thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

Kinh tế – Chu kỳ Nợ Ngắn hạn – Mở rộng – Không Tín dụng

Giả sử trong khoảng thời gian từ lần 1 đến lần 2, nền kinh tế có sẵn tín dụng . GDP trong giai đoạn này sẽ tăng trưởng như thế nào? Tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng tín dụng . Do đó, tăng trưởng GDP sẽ theo chu kỳ hoặc gợn sóng , như thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

Kinh tế - Chu kỳ Nợ Ngắn hạn - Mở rộng - Có Tín dụng
Kinh tế – Chu kỳ Nợ Ngắn hạn – Mở rộng – Có Tín dụng

Tại sao tăng trưởng GDP diễn ra theo từng đợt hình sin (chu kỳ)? Bởi vì GDP đang tăng và giảm theo cách khác. Giữa điểm 1 và điểm 2, nhiều lần tăng trưởng GDP là dương và âm xen kẽ.

Nhưng cần lưu ý rằng, tốc độ tăng trưởng GDP chung trong cả 1 giai đoạn dài (giữa 1 và 2) vẫn giữ nguyên trong cả hai trường hợp:

 • Trường hợp một : Tăng trưởng GDP mà không có Tín dụng.
 • Trường hợp hai : Tăng trưởng GDP với Tín dụng.

Bây giờ chúng ta biết rằng GDP tăng trưởng theo từng đợt khi có tín dụng trong nền kinh tế. Những sóng (chu kỳ) này biểu thị điều gì?

 • Trong một giai đoạn của chu kỳ, tăng trưởng GDP là dương.
 • Trong một giai đoạn khác của chu kỳ, tăng trưởng GDP là âm.

# 1.3 TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG GDP LÀ TÍCH CỰC (MỞ RỘNG)

Tại sao GDP tăng trưởng dương? Vì chi tiêu tăng lên, do tín dụng tăng.

Sẽ rất thú vị khi hình dung tác động của tín dụng đối với nền kinh tế, làm tăng chi tiêu.

Tất cả những người đang kiếm tiền bằng tiền mặt (như lương từ công việc, lợi nhuận từ kinh doanh, v.v.), những người như vậy đều được đánh giá tín nhiệm tốt và do đó có thể mắc nợ nếu họ có phát sinh nhu cầu lớn hơn số vốn hiện có.

Nợ cộng với thu nhập làm tăng vốn khả dụng với con người. Vốn tăng đồng nghĩa với việc tăng sức chi tiêu.

Khi mọi người chi tiêu nhiều hơn trong một nền kinh tế, thì GDP sẽ tăng nhanh hơn. Tại sao?

Bởi vì một người chi tiêu là một người khác thu nhập.

Khi nhiều người chi tiêu hơn, điều đó có nghĩa là nhiều người cũng đang kiếm tiền. Điều này cuối cùng tạo ra một cuộc chi tiêu.

Nhưng tiêu quá nhiều cũng không tốt. Nó dẫn đến lạm phát cao .

# 1.4 LẠM PHÁT CAO

Chi tiêu quá mức dẫn đến lạm phát cao. Nhưng lạm phát cao không nhất thiết luôn luôn là một điều xấu . Nhưng “dư thừa tín dụng trong dân” hỗ trợ lạm phát là xấu.

Làm thế nào chính phủ đối phó với lạm phát cao dựa trên tín dụng này? Bằng cách tăng lãi suất . Tại sao họ tăng lãi suất và vì mục đích gì? Bởi vì điều này sẽ làm cho tín dụng (nợ) đắt hơn.

Nợ đắt hơn có nghĩa là, ít người sẽ chọn vay hơn. Mọi người ít có khả năng mắc nợ hơn khi nợ ngày càng đắt hơn. Các khoản cho vay giảm đồng nghĩa với việc ít vốn có sẵn trong người. Do đó chi tiêu ít hơn. Chi tiêu ít hơn cuối cùng sẽ đảo ngược chu kỳ tăng trưởng .

Nhưng trước khi chúng ta thảo luận về sự đảo ngược chu kỳ tăng trưởng (suy thoái), chúng ta hãy hiểu tại sao tăng trưởng “tín dụng (nợ) thúc đẩy” không tốt cho nền kinh tế về lâu dài…

# 1.4.1 NỀN KINH TẾ DỰA TRÊN NỢ CAO LÀ ĐIỀU XẤU XA…

Nợ nần giống như việc kiếm tiền khá dễ dàng, phân lớn (cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ) sẽ tài trợ cho tất cả các nhu cầu trong cuộc sống của họ bằng cách sử dụng nợ. Tại sao? Vì nó là đồng tiền dễ dàng. Mọi người bị thu hút bởi những khoản tiền dễ dàng. Đó là bản chất của con người .

Vì vậy, vấn đề là gì nếu mọi người sống trên nợ? Có hai tác động của việc phụ thuộc quá mức vào nợ:

 • Dẫn đến lạm phát cao (nhiều tiền hơn trong khi ít hàng hóa và dịch vụ hơn).
 • Dẫn đến năng suất làm việc giảm sút.

Trong một nền kinh tế nợ nần chồng chất, chi tiêu có thể tăng theo cấp số nhân . Điều này bắt đầu đẩy lạm phát lên mức cao nguy hiểm.

Hơn nữa, khi mọi người dễ mắc nợ, họ sẽ không làm việc chăm chỉ hơn. Do đó năng suất của con người, của cả nền kinh tế, cũng giảm theo. Tại sao chúng ta cần cải thiện năng suất?

Bởi vì cải thiện năng suất dẫn đến bán được nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn, nhiều việc làm hơn, do đó có thêm thu nhập cho mọi người (cho tất cả các tác nhân của nền kinh tế). Nếu năng suất không tăng, cuối cùng thu nhập sẽ giảm .

Luôn phải có sự cân bằng giữa tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng nợ trong một nền kinh tế. Nếu nợ tăng nhanh hơn thu nhập, nó sẽ dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao (như ở Zimbabwe gần đây).

Tăng trưởng thu nhập sẽ chỉ xảy ra khi cải thiện năng suất. Mọi người phải làm việc chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tăng trưởng nợ xảy ra gần như tự động . Nợ tăng lên theo tỷ lệ lãi suất mà nó tính.

Hãy xem xét một trường hợp, trong đó quy mô thu nhập của một quốc gia bằng với nợ. Nhưng do một số vấn đề, thị trường việc làm không phát triển, thậm chí việc tăng lương còn yếu. GDP cũng tăng trưởng không đủ nhanh. Điều gì sẽ xảy ra với một quốc gia như vậy? Ở một quốc gia như vậy, tăng trưởng “nợ tích lũy trước” sẽ nhanh hơn tăng thu nhập.

Tăng trưởng thu nhập yếu, so với tăng trưởng nợ, cuối cùng dẫn đến vỡ nợ trong việc trả nợ . Nhiều người sẽ không thể trả nợ.

Rồi một ngày nào đó, doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu không trả được nợ. Đây là một tình huống rất nguy hiểm. Tại sao? Bởi vì trong nền kinh tế hiện đại của chúng ta, phần lớn tiền thực sự là tín dụng .

Mọi người không trả lại khoản vay, cuối cùng có nghĩa là ai đó đang mất thu nhập của họ. Khi thu nhập giảm, ít người có được đánh giá tín nhiệm tốt. Nó có nghĩa là, sẽ có ít người đủ tiêu chuẩn để được vay hơn. Chi tiêu trong nền kinh tế sẽ giảm. Điều này càng khiến thu nhập của những người khác giảm sút. Điều này bắt đầu một vòng luẩn quẩn .

Do đó, chính phủ đảm bảo rằng nợ dư thừa không được phép tích tụ trong nền kinh tế. Họ làm gì để ngăn chặn nợ chồng chất?

 • Đầu tiên, họ theo dõi tỷ lệ lạm phát.
 • Thứ hai, họ tăng lãi suất để giảm lạm phát.

Vì vậy, quay trở lại cuộc thảo luận ban đầu của chúng ta về chu kỳ nợ ngắn hạn. Trong # 1.3 ở trên, chúng ta đã đọc cách tín dụng có thể thúc đẩy chi tiêu và do đó tăng trưởng GDP. Nhưng chi tiêu dư thừa đẩy lạm phát lên cao. Để điều chỉnh lạm phát, Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất.

 Điều gì xảy ra sau khi lãi suất tăng?

# 1.5 TĂNG TRƯỞNG GDP LÀ ÂM (SUY THOÁI)

Suy thoái là gì? Trong giai đoạn chu kỳ nợ ngắn hạn này, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP âm.

Điều gì gây ra suy thoái trong nền kinh tế hiện đại? Chế độ lãi suất cao do chính phủ gây ra. Tại sao chính phủ tăng lãi suất? Để kiểm soát lạm phát cao.

Điều gì xảy ra do lãi suất tăng? Nợ trở nên đắt hơn, và chi tiêu công giảm. Chi tiêu ít hơn có nghĩa là, thu nhập cho người khác ít hơn.

Suy thoái sẽ kéo dài bao lâu? Cho đến khi lạm phát giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

Điều gì sẽ xảy ra khi lạm phát được bình thường hóa? Các ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất một lần nữa, và tín dụng sẽ trở nên rẻ hơn. Mọi người sẽ bắt đầu chi tiêu nhiều hơn.

Thao tác này sẽ lại bắt đầu chu kỳ mở rộng (quay lại bước # 1.3).

TÂM LÝ CON NGƯỜI

Giai đoạn mở rộng :

Tại sao mọi người có xu hướng hào nhoáng hơn trong giai đoạn mở rộng? Vì những điều sau đây xảy ra xung quanh họ:

 • Thu nhập ngày càng tăng.
 • Nợ dễ dàng có sẵn để vay
 • Họ có thể chi tiêu nhiều hơn.

Người ta tiêu tiền ở đâu? Mọi người thường tiêu tiền theo hai khía cạnh:

 1. Về tiêu sản (Như ô tô, TV, Tiện ích, kỳ nghỉ, v.v.)
 2. Về tài sản (Như tài sản, cổ phiếu, quỹ tương hỗ, trái phiếu, v.v.)

Sự hào nhoáng (đến mức quá tự tin) len lỏi khi mọi người bắt đầu thu thập tài sản. Nó không phải là mua tài sản mang lại niềm tin. Chính sự gia tăng giá trị tài sản đã tạo ra sự tin tưởng thái quá của mọi người.

Giá trị tài sản tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng kinh tế. Những người có tài sản, coi đây là tín hiệu của sự “giàu có”. Ngân hàng cũng bắt đầu cung cấp nhiều khoản vay hơn cho những người như vậy. Tại sao? Bởi vì họ đang lấy những tài sản thổi phồng làm tài sản thế chấp . Điều này dẫn đến tín dụng (nợ) đổ vào nền kinh tế nhiều hơn, đồng nghĩa với việc chi tiêu nhiều hơn.

Chi tiêu nhiều hơn có nghĩa là, thu nhập thậm chí nhiều hơn cho người khác (Ray Dalio nói, ” chi tiêu của chúng tôi là thu nhập của người khác “).

Đây là lý do khiến tâm lý mọi người rất loạn trong giai đoạn mở rộng.

Giai đoạn suy thoái :

Chính xác là điều ngược lại xảy ra trong giai đoạn suy thoái. Mọi người ít nợ hơn, chi tiêu giảm, giá trị tài sản giảm … vv

Kinh tế - Chu kỳ nợ ngắn hạn - Suy thoái - Tâm lý

Đây là cách hoạt động của các chu kỳ nợ ngắn hạn… hãy kiểm tra sơ đồ trên nó tổng hợp tất cả những gì chúng ta đã học ở đây…

PHẦN KẾT LUẬN

Chu kỳ nợ ngắn hạn chủ yếu là do sự sẵn có của nguồn tín dụng rẻ hơn.

Khi có tín dụng rẻ hơn , mọi người cảm thấy giàu có hơn. Tại sao? Bởi vì họ có thể chi tiêu nhiều hơn ( mở rộng ).

Vì một người chi tiêu là thu nhập của những người khác, dân số tiếp tục chi tiêu.

Khi mọi người chi tiêu nhiều hơn, ngành công nghiệp, doanh nghiệp và chính phủ cũng thúc đẩy bản thân sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn ( năng suất được cải thiện ).

Điều này cuối cùng dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế nhanh hơn.

Khi ít tín dụng hơn , mọi người cảm thấy nghèo hơn. Tại sao? Bởi vì họ có thể chi tiêu ít hơn , đồng thời tài sản của họ cũng bị đánh giá thấp hơn trong thời kỳ này ( suy thoái ).

Khi một người chi tiêu bằng thu nhập của những người khác, dân số bắt đầu cắt giảm chi tiêu của họ trong thời kỳ suy thoái.

Khi mọi người mua ít hơn, ngành công nghiệp, doanh nghiệp và chính phủ cũng giảm tốc độ sản xuất hàng hóa và dịch vụ ( năng suất giảm) .

Điều này cuối cùng dẫn đến tăng trưởng GDP của nền kinh tế âm.

Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận hai điều từ đây:

 1. Chính vì Tín dụng mà chúng ta có những chu kỳ trong nền kinh tế của mình.
 2. Đó là vì bản chất con người muốn chi tiêu nhiều hơn, chúng ta phải dùng đến nợ.

Các chu kỳ nợ dài ngắn như vậy dẫn đến chu kỳ nợ dài hạn. Trong Phần 3, chúng ta sẽ đọc về chu kỳ nợ dài hạn .

Phần thú vị nhất sẽ là nguyên nhân gây ra chu kỳ nợ dài hạn và cách một quốc gia có thể thoát khỏi chu kỳ nợ dài hạn .

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!