Phân biệt giá trị doanh nghiệp với vốn hóa thị trường

Giá trị Doanh nghiệp của các công ty cổ phần là bao nhiêu và các nhà đầu tư sử dụng nó cho mục đích của họ như thế nào?

Cách tính giá trị doanh nghiệp là một trong những cách để định giá công ty.

Giá trị vốn hóa thị trường cho chúng ta biết một công ty được định giá bao nhiêu theo thị trường. Nhưng riêng giá trị này có thể gây hiểu lầm.

Ngay cả giá trị doanh nghiệp cũng không thể được coi là  giá trị thực  của một công ty vì những lý do sau:

 • Trong khi tính toán giá trị doanh nghiệp, khả năng tạo thu nhập của các công ty không được xem xét.
 • Cơ sở tài sản của các công ty cũng không được phân tích.

Nhưng đây cũng là một thực tế rằng, giá trị doanh nghiệp là chỉ báo đáng tin cậy hơn về giá trị thực của cổ phiếu hơn là vốn hóa thị trường.

# 1. VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG & NỢ CỦA CÔNG TY

Giả sử tôi muốn bán Công ty A của mình.

Chi phí mà một người phải trả để mua tất cả cổ phiếu của Công ty A bằng “vốn hóa thị trường” của nó.

Nhưng đây không phải là mức giá phù hợp mà công ty A phải được mua. Tại sao?

Để biết điều này, người ta phải biết cách tính vốn hóa thị trường.

Giá trị vốn hóa thị trường là, giá thị trường hiện tại nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Giá trị vốn hóa= P* N (P: giá thị trường, N: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

Giả sử giá trị vốn hóa thị trường của Công ty A là 30 tỷ

Để tiếp quản A, bạn có thể trả 30 tỷ và nắm quyền kiểm soát A.

Nhưng đây sẽ là một sai lầm của Người mua. Có thể người bán công ty A sẽ đạt được mục đích và thu về 30 tỷ, nhưng người mua có thể mất theo cách khác.

Bởi vì, đối với khoản thanh toán 30 tỷ, người mua vẫn có thể phải chịu  thêm chi phí  liên quan đến việc mua lại 100% của A.

Giả sử tại thời điểm bán, Công ty A đang gánh khoản nợ 10 tỷ. Sau khi tiếp quản A, 10 tỷ này sẽ trở thành trách nhiệm của người mua.

Vì vậy, mặc dù bạn đã trả 30 tỷ, nhưng bạn sẽ cần phải trả thêm 10 tỷ cho những người cho vay của “A”.

Trong trường hợp này, chi phí của người mua sẽ tăng lên (30 tỷ + 10 tỷ = 40 tỷ)

Điều này chẳng khác nào người mua bị thiệt hại.

Nếu người mua chỉ trả 20 tỷ, coi như “A” có khoản nợ 10 tỷ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ, thì đó sẽ là giá trị thực của công ty.

Tóm lại,20 tỷ chính là giá mà người mua phải trả để có được 100% cổ phần của “A”. Tại sao lại là 20 tỷ mà không phải là 30 tỷ như giá trị vốn hóa của nó trên thị trường?

Bởi vì trong tương lai, người mua sẽ phải đối mặt với một khoản chi phí bổ sung là 10 tỷ để thanh toán tất cả các khoản nợ hiện tại của “A”.

Bằng cách này, tổng chi phí hiệu quả của người mua sẽ không vượt quá.

Tổng chi phí hiệu quả cho người mua sẽ là 30 tỷ (20 tỷ trả cho chủ sở hữu hiện tại + 10 tỷ trả cho người cho vay).

Người mua chỉ phải trả 20 tỷ cho chủ sở hữu hiện tại của “A”.

Từ chính yếu tố nằm ẩn bên trong giá trị thực của công ty mà người ta cũng phải xem xét mức nợ trong khi tính toán giá trị thực?

Câu trả lời được ẩn trong  Công thức Giá trị Doanh nghiệp .

ĐỌc thêm: Làm thế nào để định giá cổ phiếu

# 2. CÔNG THỨC GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Việc ước tính  giá trị thực  của bất kỳ công ty nào bằng cách sử dụng công thức giá trị doanh nghiệp sẽ giúp người dùng đi đến kết luận hợp lý hơn.

Để sở hữu 100% quyền sở hữu của bất kỳ công ty niêm yết nào, nhà đầu tư sẽ cần mua cổ phiếu của công ty đó theo giá thị trường.

Đây là giá trị của một công ty theo  vốn hóa thị trường (Giá thị trường x Số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Sau khi một người sở hữu công ty, khoản nợ của công ty do chủ sở hữu trước đó mua lại cũng phải được thanh toán.

Nhưng đây không phải là kết thúc. Còn một bước nữa. Chúng ta cũng sẽ xem xét các công ty có Tiền mặt không?

Giả sử, công ty “A” có một số “tiền và tương đương tiền”. [Lưu ý: Tiền mặt hiển thị trong bảng cân đối kế toán của công ty. Do đó, nó không thể bị ẩn khỏi người mua.]

Khi người mua mua “A”, những khoản dự trữ tiền mặt này cũng thuộc quyền của anh ta.

Hãy lấy một ví dụ giả định để hiểu rõ ràng.

# 2.1 Ví dụ 2 – Công ty “A”

 • Vốn hóa thị trường: 30.000 tỷ
 • Nợ: 1.000 tỷ
 • Tiền mặt: 500 tỷ

Giá trị doanh nghiệp của Công ty “A” là bao nhiêu?

Người mua phải trả bao nhiêu cho chủ sở hữu hiện tại để sở hữu 100% cổ phần trong “A”?

Hãy sử dụng công thức giá trị doanh nghiệp để trả lời 2 câu hỏi sau:

Giá trị doanh nghiệp của “A” là 30.500 tỷ

Người mua phải trả 29.500 tỷ cho chủ sở hữu hiện tại. 

Tổng số tiền người mua chi ra phải bằng Vốn hóa thị trường. Trong khoản tiền này, người mua không bị lỗ

Cho phép xem những gì người mua phải trả tiền khi mua “A”

 1. 29.500 tỷ – Thanh toán cho người mua hiện tại.
 2. 1,000 tỷ – Khoản thanh toán cho người cho vay để thanh toán khoản nợ “A”.
 3. -500 tỷ – Tiền mặt có sẵn của “A” được người mua sử dụng.
 4. Tổng tiền mặt = 29.500 + 1.000-500 = 30.000 tỷ

# 2.2 Ví dụ 2 – Công ty “B”

 • Vốn hóa thị trường: 30.000 tỷ
 • Nợ: 500 tỷ
 • Tiền mặt: 600 tỷ

Giá trị doanh nghiệp của Công ty “B” là bao nhiêu?

Người mua phải trả bao nhiêu cho chủ sở hữu hiện tại để sở hữu 100% cổ phần trong “B”?

Hãy sử dụng lại công thức giá trị doanh nghiệp.

Giá trị doanh nghiệp = Vốn hóa thị trường + Nợ-Tiền mặt.

Giá trị doanh nghiệp = 30.000 + 500-600 = 29.500 tỷ

Khoản thanh toán cho chủ sở hữu hiện tại = Vốn hóa thị trường + Tiền mặt.

Thanh toán được thực hiện = 30.000-500 + 600 = 30.100 tỷ

Cho phép xem những gì là tiền mặt cho người mua khi mua “B”

 1. 30.100 tỷ – Thanh toán cho người mua hiện tại.
 2. 500 tỷ – Khoản thanh toán cho người cho vay để thanh toán khoản nợ “B”.
 3. -600 tỷ – Tiền mặt sẵn có của “B” được người mua sử dụng.
 4. Tổng tiền mặt = 30.100 + 500-600 = 30.000 tỷ.

# 3. GIẢI THÍCH CÔNG THỨC GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Hãy xem xét các thành phần riêng lẻ của việc tính toán giá trị doanh nghiệp.

Một lời giải thích ngắn gọn về các thành phần riêng lẻ sẽ giúp hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Chủ yếu có 3 yếu tố cấu thành chính của giá trị doanh nghiệp:

 1. Vốn hóa thị trường
 2. Nợ
 3. Tiền mặt

Ý nghĩa của từng thành phần và cách chúng ta ước tính giá trị thực.

# 3.1 Vốn hóa Thị trường:

Đối với một công ty đang hoạt động kinh doanh tốt, các con số vốn hóa thị trường thường đánh giá công ty ở mức cao hơn.

Giá trị thực của một công ty như vậy sẽ nhỏ hơn giá trị vốn hóa thị trường của nó.

Làm thế nào để tính toán vốn hóa thị trường? = Số lượng cổ phiếu x Giá thị trường.

# 3.2 Nợ:

Ngoài vốn hóa thị trường, người mua cũng cần phải trả hết nợ.

Vì vậy, nếu một công ty được mua lại với giá trị vốn hóa thị trường là 30.000 tỷ, và nó cũng mắc một khoản nợ là 1.000 tỷ, thì tổng chi phí mua lại công ty sẽ là 31.000 tỷ.

Người mua phải cẩn thận hơn để đảm bảo rằng khoản thanh toán được thực hiện để mua lại công ty nhiều hơn vốn hóa thị trường của nó.

Do đó, thành phần nợ trong công thức giá trị doanh nghiệp làm cho người mua nhận thức được khoản nợ phải trả trong tương lai này.

# 3.3 Tiền và các khoản tương đương tiền:

“Tiền và các khoản tương đương tiền” cũng có thể được lấy từ bảng cân đối kế toán của công ty.

Tiền và các khoản tương đương tiền là thước đo vốn lưu động mà công ty sử dụng để quản lý chi phí hàng ngày của công ty.

Tốt nhất là tất cả các công ty nên duy trì giá trị dương của tiền mặt trong tài khoản vãng lai của họ.

Điều này có nghĩa là, ngay cả sau khi thanh toán tất cả các khoản nợ phải trả của mình (thanh toán cho nhà cung cấp, lãi cho các khoản vay, v.v.), các công ty vẫn còn đủ tiền mặt trong tài khoản vãng lai của mình.

Điều này thể hiện sức khỏe tài chính tốt của công ty.

Làm thế nào một người mua có thể sử dụng tiền mặt của công ty mà anh ta đã mua gần đây?

Số tiền còn lại này có thể được người mua sử dụng để thanh toán một phần các khoản nợ đã mua của công ty.

PHẦN KẾT LUẬN

Đối với các nhà đầu tư giá trị, một công ty đang duy trì lượng tiền mặt thanh khoản cao và mức nợ thấp là mối quan tâm lớn.

Các nhà đầu tư giá trị sẽ luôn muốn liên kết tiền mặt và nợ với giá trị thực của các công ty.

Do đó, để định giá một công ty chính xác, công thức giá trị doanh nghiệp là một công cụ tốt.

Giá trị doanh nghiệp đánh giá công thức công ty cao hơn trong các điều kiện sau:

 1. Nếu một công ty được các nhà đầu tư ưa chuộng (vốn hóa thị trường cao).
 2. Nợ thấp &
 3. Có tính thanh khoản cao.

Chúc bạn đầu tư thành công!

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!