Cách xác định giá cổ phiếu ? Điều gì khiến giá biến động

Thuật toán giá cổ phiếu rất phức tạp. Giao dịch cổ phiếu biến động mỗi giây, nhưng chính ‘dòng tiền tự do’ mới là yếu tố thúc đẩy giá trong dài hạn. 

Về mặt lý thuyết thì khi tin tốt về một công ty có thể làm giá cổ phiếu của nó tăng lên và tin xấu có thể làm giá cổ phiếu giảm xuống.

Trong thế giới thực, rất nhiều tin tức liên tục trôi nổi về các công ty. Một số tin tốt và một số có thể xấu của cùng một công ty. Do đó, sự đấu tranh của việc di chuyển giá lên hoặc xuống diễn ra hàng giây.

Nhưng điều thực sự quyết định giá cổ phiếu trong ngắn hạn là cách cộng đồng nhà đầu tư cảm nhận tất cả các tin tức .

Nếu các nhà đầu tư cho rằng, hiệu ứng chung của tất cả các tin tức là tích cực thì khả năng giá cổ phiếu đi lên là cao. Tương tự, khả năng giá cổ phiếu đi xuống sẽ cao, nếu tất cả các tin tức đều tạo ra tâm lý tiêu cực về công ty.

BỞI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH LÀ THỊ TRƯỜNG TÂM LÝ

Những gì được mô tả ở trên là cách xác định giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn, giá cổ phiếu tuân theo các nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh cơ bản của nó.

Chúng ta sẽ biết thêm về nó trong bài viết này. Trước đó, hãy hỏi một câu hỏi rất cơ bản…

Chủ đề:

 • Giá cổ phiếu là gì?
 • Xu hướng giá
 • Giá cổ phiếu và cung cầu của nó
 • Dòng tiền trong một công ty
 • Khái niệm về dòng tiền tự do
 • Loại nhà đầu tư
  • Bán lẻ so với Tổ chức
 • Giá trị nội tại của cổ phiếu
 • FCF, giá trị nội tại và giá thị trường
 • Tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng?
 • Phần kết luận

GIÁ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Đối với một cổ phiếu phổ biến, hàng trăm giao dịch (mua và bán) có thể diễn ra trong vòng một phút. Tại một thời điểm nhất định, giá cổ phiếu là giá mà lệnh mua-bán cuối cùng được thực hiện.

Giả sử vào lúc 3:00 (Giờ đóng cửa) chiều ngày 27 tháng 10 năm 2020, giá BID đang hiển thị như sau:

 • O (Open) tức là giá mở cửa phiên hôm nay: 42.5
 • H (High) tức là giá cao nhất phiên hôm nay: 43
 • L (Low) tức là giá thấp nhất phiên hôm nay:41
 • C (Close) tức là giá đóng cửa phiên hôm nay: 41
  Nó có nghĩa là, với từng mức giá này, ai đó đã mua cổ phiếu BID từ một cổ đông khác bán ra.

XU HƯỚNG GIÁ: TRONG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Infographics trên làm nổi bật ảnh hưởng của tin tức và các nguyên tắc cơ bản lên giá cổ phiếu của một công ty.

 • Tin tức : Tin tức đối với cổ phiếu là cung cấp cho chúng sự biến động giá của nó. Trong ngắn hạn, giá biến động mạnh. Lý do đằng sau sự thay đổi giá này là tin tức (nhỏ và lớn). Các nhà đầu tư, những người thíchn giao dịch thường xuyên, sử dụng các mẫu tin tức này để đánh giá trước chuyển động của cổ phiếu. Do đó, họ có thể bán hoặc mua cổ phiếu – tạo ra sự biến động của cổ phiếu .
 • Yếu tố cơ bản doanh nghiệp : Khi các nguyên tắc cơ bản mạnh, công ty sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng sự thay đổi trong lợi nhuận không xảy ra trong ngắn hạn. Các công ty báo cáo mỗi quý một lần và cũng phát hành một báo cáo chi tiết một lần vào cuối năm tài chính. Việc nghiên cứu nhiều báo cáo trong năm tài chính như vậy sẽ xây dựng các nguyên tắc cơ bản của một cổ phiếu . Khi các yếu tố cơ bản mạnh, giá cổ phiếu sẽ tăng bất kể biến động giá ngắn hạn.

Điều quan trọng mà các nhà đầu tư nhỏ chúng ta cần lưu ý là giá của một công ty tốt sẽ tăng theo thời gian. Chúng ta không nên nản lòng với sự biến động giá ngắn hạn. Đương nhiên đây là lời khuyên dành cho  nhà đầu tư dài hạn, còn với nhà giao dịch ngắn hạn có những kỹ thuật và chuyên môn vẫn có thể tận dụng lợi thế đó để kiếm tiền trong những đợt sóng ngắn hạn.

GIÁ CỔ PHIẾU: CUNG VÀ CẦU CỦA NÓ

Vào ngày hôm nay, giá cổ phiếu của BID đang giao dịch ở mức 41.000 VND / cổ phiếu. Bạn chắc hẳn đang thắc mắc tại sao giá cổ phiếu của nó chỉ giao dịch ở những mức này – tại sao không phải ở mức 100K hoặc ở mức 10K / cổ phiếu?

Nếu bạn nghiên cứu rằng “ai là người thiết lập giá cổ phiếu”, câu trả lời dễ thấy nhất sẽ là, “ nó được thiết lập bởi cung và cầu của cổ phiếu ”.

Đó là một câu trả lời hoàn hảo không cần bàn cãi. Nhưng điều gì đặt ra cung và cầu của cổ phiếu? Nếu chúng ta có thể tìm ra yếu tố quyết định cung và cầu của cổ phiếu, chúng ta sẽ biết giá của nó được thiết lập như thế nào .

 • Cầu : Khi nói rằng cầu về cổ phiếu cao? Nó đơn giản có nghĩa là nhiều người sẵn sàng mua cổ phiếu đó hơn những người muốn bán nó.
 • Cung :Khi nói nguồn cung cổ phiếu cao? Nó đơn giản có nghĩa là tương đối nhiều người sẵn sàng bán cổ phiếu đó hơn là những người muốn mua nó.
 • Vậy thì khi một cổ phiếu có Cầu >Cung thì rõ ràng xu hướng giá cổ phiếu sẽ tăng cao vì lúc này nhiều người chấp nhận mua giá cao hơn (Cung đang ít). Ngược lại khi càng ít người mua và có quá nhiều người bán, không ai muốn sở hữu cổ phiếu đó nữa thì rõ ràng người bán chấp nhận bán cổ phiếu giá thấp, giá rẻ nhằm thoát hàng vì thế giá cổ phiếu sẽ giảm dần cho đến giá mà ở đó cực kỳ ít ai muốn bán và muốn mua.

DÒNG TIỀN TRONG MỘT CÔNG TY

Để hiểu điều gì quyết định cung và cầu của cổ phiếu, chúng ta phải hiểu những điều cơ bản về cách một doanh nghiệp xử lý dòng tiền của mình .

Nói chung, có bốn loại dòng tiền trong một doanh nghiệp:

 • Dòng tiền # 1 : Là dòng tiền giữa công ty và khách hàng. Ở đây công ty cung cấp các dịch vụ / sản phẩm cho khách hàng của mình. Các khách hàng lần lượt, theo hợp đồng, thanh toán số tiền đến hạn cho công ty. Theo thuật ngữ thông thường, gọi dòng tiền này là “khoản thanh toán nhận được từ khách hàng” (thu nhập).
 • Dòng tiền # 2 : Là dòng tiền mà công ty đang quản lý để xử lý tất cả các khoản phải trả của mình . Ở đây tiền mặt chỉ chảy ra khỏi túi của công ty. Các khoản phải trả phổ biến như lương nhân viên, thanh toán khoản vay, hóa đơn, thanh toán nhà cung cấp, thuế, v.v.
 • Dòng tiền # 3 : Sau khi tất cả các dòng tiền xảy ra ở # 1 và # 2 ở trên, những gì còn lại trong tay của công ty là lợi nhuận tiền mặt . Một phần lợi nhuận này được tái đầu tư trở lại công ty. Việc quyết định tái đầu tư do Hội đồng quản trị của công ty thực hiện
 • Dòng tiền số 4 : Đây còn được gọi là “ Dòng tiền tự do ”. Sau khi đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của công ty (thanh toán cho nhà cung cấp, tái đầu tư, trích quỹ khen thưởng, tiền lương, v.v.), những gì còn lại trong tay của công ty thực sự là “ thu nhập của chủ sở hữu ” . Đây là số tiền thực sự có thể gia tăng giá trị cho chủ sở hữu.

Có những công ty không tạo ra dòng tiền tự do dương. Các công ty này hoặc thiếu tiền mặt hoặc đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Do đó tỷ suất lợi nhuận của họ rất thấp. Tỷ suất lợi nhuận thấp và dòng tiền chậm thường dẫn đến dòng tiền tự do âm. 

Dòng tiền tự do là “lợi nhuận thực tế” của chủ sở hữu công ty. Ngoài ra, các công ty tạo ra dòng tiền tự do dương là những công ty được các nhà đầu tư quan tâm . Tại sao? Vì chính dòng tiền tự do sẽ gián tiếp quyết định cung cầu cổ phiếu theo thời gian.

KHÁI NIỆM VỀ DÒNG TIỀN TỰ DO

Giả sử có một công ty sẽ tạo ra dòng tiền tự do 1,000 tỷ cho các cổ đông của mình trong thời gian tồn tại. [Xin lưu ý, 1,000 tỷ là tiền mặt tích lũy mà công ty đang tạo ra trong thời gian tồn tại của mình]. Đọc: cách ước tính dòng tiền tự do của một công ty .

Tại thời điểm hiện tại, công ty có 10 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Giá trị nội tại của công ty sẽ là gì? Giá trị nội tại sẽ là 10k VND trên mỗi cổ phiếu (1.000 tỷ / 10 triệu). 

Việc biết giá trị nội tại của cổ phiếu có ích gì? Nó là giá trị nội tại trực tiếp xác định cung và cầu của cổ phiếu của nó . Chúng ta hãy đọc thêm về mối quan hệ giữa cung / cầu, giá trị nội tại và giá cổ phiếu của nó.

Trong đường cầu ở trên, giao điểm của đường cầu và đường cung sẽ định giá hiện tại. Bây giờ, giả sử giá trị nội tại ước tính của cổ phiếu cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu. Đây là trường hợp cổ phiếu bị định giá thấp .

Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến việc mua cổ phiếu đó. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu của cổ phiếu trên thị trường. Nhu cầu tăng sẽ đẩy giá lên, cho đến khi nó phù hợp với giá trị nội tại. Điều này cũng thiết lập một giao điểm mới của đường cầu-cung.

P.Lưu ý : Khi giá thị trường đang di chuyển về phía giá trị nội tại, động lượng thậm chí có thể đưa nó lên trên giá trị nội tại. Đây là trường hợp cổ phiếu được định giá quá cao. Những nhà đầu tư nên cảnh giác với những cổ phiếu được định giá quá cao. Đọc thêm về đầu tư giá trị .

LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỌ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Hình thông tin trên cho thấy tầm ảnh hưởng của một kiểu nhà đầu tư đến giá thị trường của cổ phiếu. Nói chung, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tác động đến giá cổ phiếu chỉ khoảng 10%. Nhưng các nhà đầu tư tổ chức có thể có 90% tác động. Các con số (10% & 90%) chỉ là một đại diện tượng trưng cho sự ảnh hưởng.

Điều quan trọng chính các nhà đầu tư tổ chức thường thúc đẩy giá cổ phiếu. Nếu họ đang mua một cổ phiếu, giá của nó sẽ tăng lên. Nếu họ đang bán, giá cổ phiếu sẽ giảm.

Vì vậy, nếu các nhà đầu tư nhỏ (nhà đầu tư nhỏ lẻ) có thể nắm được manh mối về việc đầu tư từ các chuyên gia tổ chức, chúng ta có thể biết điều gì thực sự quyết định giá cổ phiếu. Chúng ta sẽ lấy manh mối nào?

Các nhà đầu tư tổ chức bắt buộc phải dựa vào giá trị nội tại của cổ phiếu để đưa ra quyết định mua hoặc bán của họ. Họ đưa ra quyết định như thế nào? Thật đơn giản, đối với một công ty tốt, nếu giá trị nội tại của nó cao hơn giá hiện tại, họ sẽ mua cổ phiếu của nó. 

Vì vậy, mẹo là học cách ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu và sau đó đưa ra quyết định mua.

Hành vi của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nhỏ lẻ

Có sự khác biệt giữa cách các nhà đầu tư bán lẻ (chúng ta) tham gia vào thị trường chứng khoán và cách các nhà đầu tư tổ chức tham gia. Sự khác biệt chính nằm ở nhận thức về giá trị nội tại. Các nhà đầu tư nhỏ thích trading ngắn hạn gần như bỏ qua giá trị nội tại, trong khi việc ra quyết định của nhà đầu tư tổ chức bắt đầu với giá trị nội tại.

Giả sử, cổ phiếu của một công ty ABC được bán với giá 10.000 VND. Một nhà đầu tư tổ chức đã thực hiện nghiên cứu cổ phiếu của ABC và thấy rằng giá trị nội tại của cổ phiếu là 12.500 VND.

Khi cổ phiếu bị định giá thấp, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua cổ phiếu của ABC trước khi bất kỳ ai khác bị thu hút bởi nó. Cổ phiếu đã được mua với số lượng lớn. Kết quả là, giá cổ phiếu bắt đầu tăng.

Khi giá tăng, các nhà đầu tư nhỏ cũng bị thu hút. Do đó, mặc dù nhà đầu tư tổ chức ngừng mua ABC, giá cổ phiếu của nó vẫn tiếp tục tăng.

Chẳng bao lâu sau khi nhà đầu tư tổ chức quyết định ghi nhận lợi nhuận. Họ bán cổ phần của mình. Giá cổ phiếu của ABC đi xuống và những người mua sau mà không hiểu về giá thị thức của cổ phiếu, chỉ mua theo dòng tiền và hô hào của người khác sẽ lại bắt đầu chu kỳ lỗ.

Vì vậy, bạn có thể thấy ai được lợi từ sự biến động của giá cổ phiếu? Các nhà đầu tư tổ chức là người được hưởng lợi. Tại sao? Bởi vì họ nhận thức được khái niệm giá trị nội tại của cổ phiếu. Đương nhiên nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta nếu có nhận thức tốt về giá trị nội tại CP thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhà đầu tư tổ chức vì lợi thế việc mua bán linh hoạt của chúng ta .

GIÁ CỔ PHIẾU THEO GIÁ TRỊ NỘI TẠI

Giá cổ phiếu theo giá trị nội tại

Các công ty tốt tạo ra nhiều dòng tiền tự do trong một khoảng thời gian. Dòng tiền tự do được tạo ra tạo ra cái được gọi là giá trị nội tại của công ty.

Đối với một công ty đang phát triển, quy mô của dòng tiền tự do ước tính sau 3 năm sẽ nhiều hơn những gì chúng ta ước tính ngày hôm nay. Dòng tiền tự do càng cao, giá trị nội tại ước tính càng cao. Khi giá trị nội tại tăng lên, nó cũng sẽ kéo giá cổ phiếu tăng theo.

Chúng ta có thể nói rằng có hai lực lượng chi phối quyết định giá cổ phiếu, nó được gọi là dòng tiền tự do và giá trị nội tại. P.Lưu ý: Giá trị nội tại là sản phẩm của dòng tiền tự do.

ÁP DỤNG DÒNG TIỀN TỰ DO, GIÁ TRỊ NỘI TẠI & GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Dòng tiền tự do tự nó không thể quyết định giá cổ phiếu trong tương lai. Nó cần chuyển đổi thành giá trị nội tại. 

Giả sử có một công ty được ước tính tạo ra dòng tiền tự do trị giá 1000 tỷ trong suốt thời gian tồn tại của nó. Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty là 10 triệu cổ. Trong trường hợp này, giá trị nội tại ước tính sẽ là 10.000 VND / cổ phiếu (1.000 tỷ / 10 triệu cổ)

Giả sử, hiện tại cổ phiếu của công ty này đang giao dịch ở mức 7.000 Vnd / cổ phiếu. Bạn với tư cách là nhà đầu tư giả định rằng sẽ mất ba năm để cổ phiếu này tăng từ 7.000 / cổ phiếu lên 10.000/ cổ phiếu.

Có một số điều cần biết trong infographics trên:

 • Dòng tiền tự do : Ở đây nó đại diện cho giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tự do trong tương lai sẽ được tạo ra bởi công ty.
 • Giá trị tương lai : Giá trị tương lai thể hiện mức giá kỳ vọng mà cổ phiếu sẽ đạt được trong thời gian. Làm thế nào để ước tính giá trong tương lai? Bằng cách tính toán giá trị nội tại. Nếu giá trị nội tại được tính toán (giá trị tương lai) nhỏ hơn giá hiện tại, cổ phiếu bị định giá thấp hơn. Giá cổ phiếu định giá thấp sẽ tăng theo thời gian để khớp với giá trị nội tại.
 • Thời gian nắm giữ : Giả sử một cổ phiếu có giá là 7.000 ngày hôm nay. Nó sẽ không trở thành 10.000 trong những ngày hoặc tháng tới. Nhà đầu tư phải sẵn sàng giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian tối thiểu và cho nó thời gian để phát triển. Đây được gọi là “thời gian giữ” .
 • Tốc độ tăng trưởng : Là tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​mà giá cổ phiếu hiện tại sẽ tăng để phù hợp với giá trị tương lai (giá trị nội tại). Trong ví dụ trên, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến ​​là 15% / năm Nếu cổ phiếu này tăng trưởng ở mức 15% / năm, trong 3 năm, giá của nó sẽ từ 7.000 đến 10.000. Kiểm tra kỹ, nếu tốc độ tăng trưởng được tính toán phù hợp với kỳ vọng của bạn. Nếu tốc độ tăng trưởng tốt, cổ phiếu này có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

TẠI SAO DÒNG TIỀN TỰ DO LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG?

Cho đến nay chúng ta đã thấy rằng dòng tiền tự do là yếu tố thiết yếu quyết định giá cổ phiếu trong dài hạn. Nhưng tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng như vậy?

Biểu đồ trên giải thích tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng đối với chủ sở hữu và cổ đông. Chúng ta có thể chia dòng tiền tự do thành hai phần:

 • Cổ tức : Một phần của dòng tiền tự do (FCF) được sử dụng để trả cổ tức cho chủ sở hữu và cổ đông của công ty. Đọc: Giới thiệu về công thức lợi suất cổ tức .
 • Thanh khoản tiền mặt : Tiền mặt là rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Số dư tiền mặt của công ty càng cao thì công ty càng dễ dàng xử lý các khoản nợ ngắn hạn. Điều này cuối cùng có nghĩa là hoạt động kinh doanh trơn tru hơn, dẫn đến khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp hài lòng. Sự kết hợp của tất cả những điều này là một thành phần của dòng tiền tự do trong tương lai cao hơn. 

PHẦN KẾT LUẬN

Giá cổ phiếu của một công ty được xác định như thế nào? Thuật toán giá cổ phiếu được mã hóa theo cung và cầu của nó. Giao dịch cổ phiếu diễn ra giữa người mua và người bán ở một mức giá. Giá mà giao dịch được thực hiện sẽ đặt giá cổ phiếu.

Nhưng câu hỏi lớn hơn là, điều gì khiến một người bán cổ phiếu ở một mức giá, và một người khác mua nó với giá tương tự? Hoạt động này có thể được kích hoạt bởi hai điều: (a) Tin tức và (b) yếu tố kinh doanh cơ bản của công ty.

Trong ngắn hạn, tin tức tốt và xấu về một công ty có thể kích hoạt hoạt động mua hoặc bán cổ phần của công ty đó. Nhưng trong dài hạn, quyết định mua / bán cổ phiếu chủ yếu do dòng tiền tự do của công ty (lợi nhuận của chủ sở hữu).

Bài đọc được đề xuất : Cách đầu tư vào Thị trường Cổ phiếu [Đây là hướng dẫn chung cho người mới về đầu tư chứng khoán. ].

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!