Giá cổ phiếu được xác định như thế nào? Điều gì khiến giá cổ phiếu tăng hay giảm?

Thuật toán giá cổ phiếu rất phức tạp. Giao dịch cổ phiếu biến động mỗi giây, nhưng chính ‘dòng tiền tự do’ mới là yếu tố thúc đẩy giá trong dài hạn. 

Về mặt lý thuyết thì khi tin tốt về một công ty có thể làm giá cổ phiếu của nó tăng lên và tin xấu có thể làm giá cổ phiếu giảm xuống.

Trong thế giới thực, rất nhiều tin tức liên tục trôi nổi về các công ty. Một số tin tốt và một số có thể xấu của cùng một công ty. Do đó, sự đấu tranh của việc di chuyển giá lên hoặc xuống diễn ra hàng giây.

Nhưng điều thực sự quyết định giá cổ phiếu trong ngắn hạn là cách cộng đồng nhà đầu tư cảm nhận tất cả các tin tức .

Nếu các nhà đầu tư cho rằng, hiệu ứng chung của tất cả các tin tức là tích cực thì khả năng giá cổ phiếu đi lên là cao. Tương tự, khả năng giá cổ phiếu đi xuống sẽ cao, nếu tất cả các tin tức đều tạo ra tâm lý tiêu cực về công ty.

BỞI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH LÀ THỊ TRƯỜNG TÂM LÝ

Những gì được mô tả ở trên là cách xác định giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn, giá cổ phiếu tuân theo các nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh cơ bản của nó.

Chúng ta sẽ biết thêm về nó trong bài viết này. Trước đó, hãy hỏi một câu hỏi rất cơ bản…

Chủ đề:

 • Giá cổ phiếu là gì?
 • Xu hướng giá
 • Giá cổ phiếu và cung cầu của nó
 • Dòng tiền trong một công ty
 • Khái niệm về dòng tiền tự do
 • Loại nhà đầu tư
  • Bán lẻ so với Tổ chức
 • Giá trị nội tại của cổ phiếu
 • FCF, giá trị nội tại và giá thị trường
 • Tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng?
 • Phần kết luận

GIÁ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Đối với một cổ phiếu phổ biến, hàng trăm giao dịch (mua và bán) có thể diễn ra trong vòng một phút. Tại một thời điểm nhất định, giá cổ phiếu là giá mà lệnh mua-bán cuối cùng được thực hiện.

Giả sử vào lúc 3:00 (Giờ đóng cửa) chiều ngày 27 tháng 10 năm 2020, giá BID đang hiển thị như sau:

 • O (Open) tức là giá mở cửa phiên hôm nay: 42.5
 • H (High) tức là giá cao nhất phiên hôm nay: 43
 • L (Low) tức là giá thấp nhất phiên hôm nay:41
 • C (Close) tức là giá đóng cửa phiên hôm nay: 41
  Nó có nghĩa là, với từng mức giá này, ai đó đã mua cổ phiếu BID từ một cổ đông khác bán ra.

XU HƯỚNG GIÁ: TRONG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Infographics trên làm nổi bật ảnh hưởng của tin tức và các nguyên tắc cơ bản lên giá cổ phiếu của một công ty.

 • Tin tức : Tin tức đối với cổ phiếu là cung cấp cho chúng sự biến động giá của nó. Trong ngắn hạn, giá biến động mạnh. Lý do đằng sau sự thay đổi giá này là tin tức (nhỏ và lớn). Các nhà đầu tư, những người thíchn giao dịch thường xuyên, sử dụng các mẫu tin tức này để đánh giá trước chuyển động của cổ phiếu. Do đó, họ có thể bán hoặc mua cổ phiếu – tạo ra sự biến động của cổ phiếu .
 • Yếu tố cơ bản doanh nghiệp : Khi các nguyên tắc cơ bản mạnh, công ty sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng sự thay đổi trong lợi nhuận không xảy ra trong ngắn hạn. Các công ty báo cáo mỗi quý một lần và cũng phát hành một báo cáo chi tiết một lần vào cuối năm tài chính. Việc nghiên cứu nhiều báo cáo trong năm tài chính như vậy sẽ xây dựng các nguyên tắc cơ bản của một cổ phiếu . Khi các yếu tố cơ bản mạnh, giá cổ phiếu sẽ tăng bất kể biến động giá ngắn hạn.

Điều quan trọng mà các nhà đầu tư nhỏ chúng ta cần lưu ý là giá của một công ty tốt sẽ tăng theo thời gian. Chúng ta không nên nản lòng với sự biến động giá ngắn hạn. Đương nhiên đây là lời khuyên dành cho  nhà đầu tư dài hạn, còn với nhà giao dịch ngắn hạn có những kỹ thuật và chuyên môn vẫn có thể tận dụng lợi thế đó để kiếm tiền trong những đợt sóng ngắn hạn.

GIÁ CỔ PHIẾU: CUNG VÀ CẦU CỦA NÓ

Vào ngày hôm nay, giá cổ phiếu của BID đang giao dịch ở mức 41.000 VND / cổ phiếu. Bạn chắc hẳn đang thắc mắc tại sao giá cổ phiếu của nó chỉ giao dịch ở những mức này – tại sao không phải ở mức 100K hoặc ở mức 10K / cổ phiếu?

Nếu bạn nghiên cứu rằng “ai là người thiết lập giá cổ phiếu”, câu trả lời dễ thấy nhất sẽ là, “ nó được thiết lập bởi cung và cầu của cổ phiếu ”.

Đó là một câu trả lời hoàn hảo không cần bàn cãi. Nhưng điều gì đặt ra cung và cầu của cổ phiếu? Nếu chúng ta có thể tìm ra yếu tố quyết định cung và cầu của cổ phiếu, chúng ta sẽ biết giá của nó được thiết lập như thế nào .

 • Cầu : Khi nói rằng cầu về cổ phiếu cao? Nó đơn giản có nghĩa là nhiều người sẵn sàng mua cổ phiếu đó hơn những người muốn bán nó.
 • Cung :Khi nói nguồn cung cổ phiếu cao? Nó đơn giản có nghĩa là tương đối nhiều người sẵn sàng bán cổ phiếu đó hơn là những người muốn mua nó.
 • Vậy thì khi một cổ phiếu có Cầu >Cung thì rõ ràng xu hướng giá cổ phiếu sẽ tăng cao vì lúc này nhiều người chấp nhận mua giá cao hơn (Cung đang ít). Ngược lại khi càng ít người mua và có quá nhiều người bán, không ai muốn sở hữu cổ phiếu đó nữa thì rõ ràng người bán chấp nhận bán cổ phiếu giá thấp, giá rẻ nhằm thoát hàng vì thế giá cổ phiếu sẽ giảm dần cho đến giá mà ở đó cực kỳ ít ai muốn bán và muốn mua.

DÒNG TIỀN TRONG MỘT CÔNG TY

Để hiểu điều gì quyết định cung và cầu của cổ phiếu, chúng ta phải hiểu những điều cơ bản về cách một doanh nghiệp xử lý dòng tiền của mình .

Nói chung, có bốn loại dòng tiền trong một doanh nghiệp:

 • Dòng tiền # 1 : Là dòng tiền giữa công ty và khách hàng. Ở đây công ty cung cấp các dịch vụ / sản phẩm cho khách hàng của mình. Các khách hàng lần lượt, theo hợp đồng, thanh toán số tiền đến hạn cho công ty. Theo thuật ngữ thông thường, gọi dòng tiền này là “khoản thanh toán nhận được từ khách hàng” (thu nhập).
 • Dòng tiền # 2 : Là dòng tiền mà công ty đang quản lý để xử lý tất cả các khoản phải trả của mình . Ở đây tiền mặt chỉ chảy ra khỏi túi của công ty. Các khoản phải trả phổ biến như lương nhân viên, thanh toán khoản vay, hóa đơn, thanh toán nhà cung cấp, thuế, v.v.
 • Dòng tiền # 3 : Sau khi tất cả các dòng tiền xảy ra ở # 1 và # 2 ở trên, những gì còn lại trong tay của công ty là lợi nhuận tiền mặt . Một phần lợi nhuận này được tái đầu tư trở lại công ty. Việc quyết định tái đầu tư do Hội đồng quản trị của công ty thực hiện
 • Dòng tiền số 4 : Đây còn được gọi là “ Dòng tiền tự do ”. Sau khi đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của công ty (thanh toán cho nhà cung cấp, tái đầu tư, trích quỹ khen thưởng, tiền lương, v.v.), những gì còn lại trong tay của công ty thực sự là “ thu nhập của chủ sở hữu ” . Đây là số tiền thực sự có thể gia tăng giá trị cho chủ sở hữu.

Có những công ty không tạo ra dòng tiền tự do dương. Các công ty này hoặc thiếu tiền mặt hoặc đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Do đó tỷ suất lợi nhuận của họ rất thấp. Tỷ suất lợi nhuận thấp và dòng tiền chậm thường dẫn đến dòng tiền tự do âm. 

Dòng tiền tự do là “lợi nhuận thực tế” của chủ sở hữu công ty. Ngoài ra, các công ty tạo ra dòng tiền tự do dương là những công ty được các nhà đầu tư quan tâm . Tại sao? Vì chính dòng tiền tự do sẽ gián tiếp quyết định cung cầu cổ phiếu theo thời gian.

KHÁI NIỆM VỀ DÒNG TIỀN TỰ DO

Giả sử có một công ty sẽ tạo ra dòng tiền tự do 1,000 tỷ cho các cổ đông của mình trong thời gian tồn tại. [Xin lưu ý, 1,000 tỷ là tiền mặt tích lũy mà công ty đang tạo ra trong thời gian tồn tại của mình]. Đọc: cách ước tính dòng tiền tự do của một công ty .

Tại thời điểm hiện tại, công ty có 10 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Giá trị nội tại của công ty sẽ là gì? Giá trị nội tại sẽ là 10k VND trên mỗi cổ phiếu (1.000 tỷ / 10 triệu). 

Việc biết giá trị nội tại của cổ phiếu có ích gì? Nó là giá trị nội tại trực tiếp xác định cung và cầu của cổ phiếu của nó . Chúng ta hãy đọc thêm về mối quan hệ giữa cung / cầu, giá trị nội tại và giá cổ phiếu của nó.

Trong đường cầu ở trên, giao điểm của đường cầu và đường cung sẽ định giá hiện tại. Bây giờ, giả sử giá trị nội tại ước tính của cổ phiếu cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu. Đây là trường hợp cổ phiếu bị định giá thấp .

Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến việc mua cổ phiếu đó. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu của cổ phiếu trên thị trường. Nhu cầu tăng sẽ đẩy giá lên, cho đến khi nó phù hợp với giá trị nội tại. Điều này cũng thiết lập một giao điểm mới của đường cầu-cung.

P.Lưu ý : Khi giá thị trường đang di chuyển về phía giá trị nội tại, động lượng thậm chí có thể đưa nó lên trên giá trị nội tại. Đây là trường hợp cổ phiếu được định giá quá cao. Những nhà đầu tư nên cảnh giác với những cổ phiếu được định giá quá cao. Đọc thêm về đầu tư giá trị .

LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HỌ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Hình thông tin trên cho thấy tầm ảnh hưởng của một kiểu nhà đầu tư đến giá thị trường của cổ phiếu. Nói chung, các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tác động đến giá cổ phiếu chỉ khoảng 10%. Nhưng các nhà đầu tư tổ chức có thể có 90% tác động. Các con số (10% & 90%) chỉ là một đại diện tượng trưng cho sự ảnh hưởng.

Điều quan trọng chính các nhà đầu tư tổ chức thường thúc đẩy giá cổ phiếu. Nếu họ đang mua một cổ phiếu, giá của nó sẽ tăng lên. Nếu họ đang bán, giá cổ phiếu sẽ giảm.

Vì vậy, nếu các nhà đầu tư nhỏ (nhà đầu tư nhỏ lẻ) có thể nắm được manh mối về việc đầu tư từ các chuyên gia tổ chức, chúng ta có thể biết điều gì thực sự quyết định giá cổ phiếu. Chúng ta sẽ lấy manh mối nào?

Các nhà đầu tư tổ chức bắt buộc phải dựa vào giá trị nội tại của cổ phiếu để đưa ra quyết định mua hoặc bán của họ. Họ đưa ra quyết định như thế nào? Thật đơn giản, đối với một công ty tốt, nếu giá trị nội tại của nó cao hơn giá hiện tại, họ sẽ mua cổ phiếu của nó. 

Vì vậy, mẹo là học cách ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu và sau đó đưa ra quyết định mua.

Hành vi của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nhỏ lẻ

Có sự khác biệt giữa cách các nhà đầu tư bán lẻ (chúng ta) tham gia vào thị trường chứng khoán và cách các nhà đầu tư tổ chức tham gia. Sự khác biệt chính nằm ở nhận thức về giá trị nội tại. Các nhà đầu tư nhỏ thích trading ngắn hạn gần như bỏ qua giá trị nội tại, trong khi việc ra quyết định của nhà đầu tư tổ chức bắt đầu với giá trị nội tại.

Giả sử, cổ phiếu của một công ty ABC được bán với giá 10.000 VND. Một nhà đầu tư tổ chức đã thực hiện nghiên cứu cổ phiếu của ABC và thấy rằng giá trị nội tại của cổ phiếu là 12.500 VND.

Khi cổ phiếu bị định giá thấp, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua cổ phiếu của ABC trước khi bất kỳ ai khác bị thu hút bởi nó. Cổ phiếu đã được mua với số lượng lớn. Kết quả là, giá cổ phiếu bắt đầu tăng.

Khi giá tăng, các nhà đầu tư nhỏ cũng bị thu hút. Do đó, mặc dù nhà đầu tư tổ chức ngừng mua ABC, giá cổ phiếu của nó vẫn tiếp tục tăng.

Chẳng bao lâu sau khi nhà đầu tư tổ chức quyết định ghi nhận lợi nhuận. Họ bán cổ phần của mình. Giá cổ phiếu của ABC đi xuống và những người mua sau mà không hiểu về giá thị thức của cổ phiếu, chỉ mua theo dòng tiền và hô hào của người khác sẽ lại bắt đầu chu kỳ lỗ.

Vì vậy, bạn có thể thấy ai được lợi từ sự biến động của giá cổ phiếu? Các nhà đầu tư tổ chức là người được hưởng lợi. Tại sao? Bởi vì họ nhận thức được khái niệm giá trị nội tại của cổ phiếu. Đương nhiên nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta nếu có nhận thức tốt về giá trị nội tại CP thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhà đầu tư tổ chức vì lợi thế việc mua bán linh hoạt của chúng ta .

GIÁ CỔ PHIẾU THEO GIÁ TRỊ NỘI TẠI

Giá cổ phiếu theo giá trị nội tại

Các công ty tốt tạo ra nhiều dòng tiền tự do trong một khoảng thời gian. Dòng tiền tự do được tạo ra tạo ra cái được gọi là giá trị nội tại của công ty.

Đối với một công ty đang phát triển, quy mô của dòng tiền tự do ước tính sau 3 năm sẽ nhiều hơn những gì chúng ta ước tính ngày hôm nay. Dòng tiền tự do càng cao, giá trị nội tại ước tính càng cao. Khi giá trị nội tại tăng lên, nó cũng sẽ kéo giá cổ phiếu tăng theo.

Chúng ta có thể nói rằng có hai lực lượng chi phối quyết định giá cổ phiếu, nó được gọi là dòng tiền tự do và giá trị nội tại. P.Lưu ý: Giá trị nội tại là sản phẩm của dòng tiền tự do.

ÁP DỤNG DÒNG TIỀN TỰ DO, GIÁ TRỊ NỘI TẠI & GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Dòng tiền tự do tự nó không thể quyết định giá cổ phiếu trong tương lai. Nó cần chuyển đổi thành giá trị nội tại. 

Giả sử có một công ty được ước tính tạo ra dòng tiền tự do trị giá 1000 tỷ trong suốt thời gian tồn tại của nó. Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty là 10 triệu cổ. Trong trường hợp này, giá trị nội tại ước tính sẽ là 10.000 VND / cổ phiếu (1.000 tỷ / 10 triệu cổ)

Giả sử, hiện tại cổ phiếu của công ty này đang giao dịch ở mức 7.000 Vnd / cổ phiếu. Bạn với tư cách là nhà đầu tư giả định rằng sẽ mất ba năm để cổ phiếu này tăng từ 7.000 / cổ phiếu lên 10.000/ cổ phiếu.

Có một số điều cần biết trong infographics trên:

 • Dòng tiền tự do : Ở đây nó đại diện cho giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tự do trong tương lai sẽ được tạo ra bởi công ty.
 • Giá trị tương lai : Giá trị tương lai thể hiện mức giá kỳ vọng mà cổ phiếu sẽ đạt được trong thời gian. Làm thế nào để ước tính giá trong tương lai? Bằng cách tính toán giá trị nội tại. Nếu giá trị nội tại được tính toán (giá trị tương lai) nhỏ hơn giá hiện tại, cổ phiếu bị định giá thấp hơn. Giá cổ phiếu định giá thấp sẽ tăng theo thời gian để khớp với giá trị nội tại.
 • Thời gian nắm giữ : Giả sử một cổ phiếu có giá là 7.000 ngày hôm nay. Nó sẽ không trở thành 10.000 trong những ngày hoặc tháng tới. Nhà đầu tư phải sẵn sàng giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian tối thiểu và cho nó thời gian để phát triển. Đây được gọi là “thời gian giữ” .
 • Tốc độ tăng trưởng : Là tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​mà giá cổ phiếu hiện tại sẽ tăng để phù hợp với giá trị tương lai (giá trị nội tại). Trong ví dụ trên, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến ​​là 15% / năm Nếu cổ phiếu này tăng trưởng ở mức 15% / năm, trong 3 năm, giá của nó sẽ từ 7.000 đến 10.000. Kiểm tra kỹ, nếu tốc độ tăng trưởng được tính toán phù hợp với kỳ vọng của bạn. Nếu tốc độ tăng trưởng tốt, cổ phiếu này có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

TẠI SAO DÒNG TIỀN TỰ DO LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG?

Cho đến nay chúng ta đã thấy rằng dòng tiền tự do là yếu tố thiết yếu quyết định giá cổ phiếu trong dài hạn. Nhưng tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng như vậy?

Biểu đồ trên giải thích tại sao dòng tiền tự do lại quan trọng đối với chủ sở hữu và cổ đông. Chúng ta có thể chia dòng tiền tự do thành hai phần:

 • Cổ tức : Một phần của dòng tiền tự do (FCF) được sử dụng để trả cổ tức cho chủ sở hữu và cổ đông của công ty. Đọc: Giới thiệu về công thức lợi suất cổ tức .
 • Thanh khoản tiền mặt : Tiền mặt là rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Số dư tiền mặt của công ty càng cao thì công ty càng dễ dàng xử lý các khoản nợ ngắn hạn. Điều này cuối cùng có nghĩa là hoạt động kinh doanh trơn tru hơn, dẫn đến khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp hài lòng. Sự kết hợp của tất cả những điều này là một thành phần của dòng tiền tự do trong tương lai cao hơn. 

PHẦN KẾT LUẬN

Giá cổ phiếu của một công ty được xác định như thế nào? Thuật toán giá cổ phiếu được mã hóa theo cung và cầu của nó. Giao dịch cổ phiếu diễn ra giữa người mua và người bán ở một mức giá. Giá mà giao dịch được thực hiện sẽ đặt giá cổ phiếu.

Nhưng câu hỏi lớn hơn là, điều gì khiến một người bán cổ phiếu ở một mức giá, và một người khác mua nó với giá tương tự? Hoạt động này có thể được kích hoạt bởi hai điều: (a) Tin tức và (b) yếu tố kinh doanh cơ bản của công ty.

Trong ngắn hạn, tin tức tốt và xấu về một công ty có thể kích hoạt hoạt động mua hoặc bán cổ phần của công ty đó. Nhưng trong dài hạn, quyết định mua / bán cổ phiếu chủ yếu do dòng tiền tự do của công ty (lợi nhuận của chủ sở hữu).

Bài đọc được đề xuất : Cách đầu tư vào Thị trường Cổ phiếu [Đây là hướng dẫn chung cho người mới về đầu tư chứng khoán. ].

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Blog
Kelly Pham
Lãi suất tăng cao hơn có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình bạn?

“Lãi suất tăng cao” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trong báo mạng trong thời gian gần đây. Khi lãi suất liên tục tăng mạnh và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Bây giờ, vào những ngày cuối năm 2022, tất cả mọi người đều nhắc đến vấn đề lãi suất tăng. Với nhiều người lãi suất tăng khiến họ vui mừng vì gửi tiết kiệm được lãi suất cao hơn nhưng số khác lại gặp nhiều rắc rối khi phải trả chi phí lãi cao hơn bình thường. Tỷ

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Có nên đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế ?

Đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế có lẽ là một ý tưởng mạo hiểm và liều lĩnh. Những thực tế những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất lại là những người chỉ thích đầu tư vào những giai đoạn như hiện nay. Vậy thực tế trong giai đoạn này có những yếu tố nào đủ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đầu tư? Một cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế có thể đồng nghĩa với việc biến động trên thị trường đầu tư ngày một

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chuẩn bị gì khi suy thoái kinh tế đang diễn ra?

“Suy thoái kinh tế” Chỉ cần nghe thấy từ đó có thể khiến một số người đau đầu, mất ăn mất ngủ phải chạy đến ngân hàng. Với lạm phát đang ngày một tăng và lãi suất tăng cao liên tục, bạn có thể đã nghe những lời đồn thổi rằng một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị để sống qua một cuộc suy thoái? Câu trả lời là bạn nên chuẩn bị tài chính của mình ổn định — đủ để bạn duy trì trong ít nhất 6

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Tỷ lệ free float là gì? Công thức và ý nghĩa đến việc lựa chọn cổ phiếu.

Với nhà đầu tư thì khái niệm cổ phiếu lưu hành là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi cổ phiếu lại có một tỷ lệ Free float khác nhau thể hiện chiến lược của doanh nghiệp cũng như tính cách của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy chắc hẳn bạn đang thắc mắc Free loat là gì? Tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư và công thức tính gì thì trong bài viết hôm nay Phương sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết cho mọi người. I.Khái niệm và đặc điểm

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành lớn nhất trong một thế kỷ, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát mức lạm phát và tỷ giá đang tăng mạnh. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 3 vẫn tăng trưởng mạnh 13.67% so với cùng kỳ 2021 nhưng đó là so sánh trên cùng nền thấp 2021 do ảnh hưởng của Covid và NHNN vẫn quyết định tăng lãi suất điều hành để bình ổn tỷ giá. Chúng ta xem xét những gì đang xảy ra, triển vọng

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bức thư Warren Buffet gửi cổ đông năm 1977

Bức thư gửi cổ đông vào năm 1977 của Thiên tài đầu tư Warren Buffett cung cấp những hiểu biết và kiến thức sâu sắc có giá trị. Những lá thư này chứa đầy những gợi ý về triết lý đầu tư được thực hành bởi ông. Bức thư thậm chí còn được yêu mến hơn vì hàng năm, kể từ năm 1977, bức thư của Buffett đi kèm với báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Chắc chắn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ có thể mơ ước được đầu tư như Buffett. Nhưng chúng ta

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!