Làm thế nào để đầu tư không rủi ro và kiếm lợi nhuận cao?

Nếu chúng ta có thể đầu tư không rủi ro và kiếm được lợi nhuận cao, đó có phải là một kịch bản lý tưởng? Nhưng làm thế nào để làm điều đó? Đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này. Nhưng cho phép Phương thú nhận một điều đầu tiên .

Bài đăng trên blog này không phải là bài viết “truyền thống” về các lựa chọn đầu tư không rủi ro.

Những gì Phương sẽ chia sẻ ở đây là ý tưởng về việc quản trị được các lựa chọn đầu tư có lợi nhuận cao rủi ro cao theo cách làm cho chúng “gần như không có rủi ro”.

Tại sao Phương nói “gần như” ? Bởi vì trên đời này không có gì là chắc chắn , thậm chí bạn đủ giỏi đủ thông minh để kiểm soát mọi việc thì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước được.

Những gì Phương chia sẻ ở đây là những trải nghiệm cá nhân  với các khoản đầu tư. Đây là những trải nghiệm mà Phương đã cố gắng thực hiện ngay cả những khoản đầu tư rủi ro nhất và không có rủi ro.

ĐẦU TƯ KHÔNG RỦI RO LÀ GÌ?

Đầu tư theo “cách” mà rủi ro thua lỗ là không đáng kể, dẫn đến lợi nhuận đảm bảo.

Khi một người xử lý các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, việc loại bỏ rủi ro thua lỗ là một thách thức. Các chủ ngân hàng đầu tư có thể làm điều đó, nhưng đối với chúng ta, nó không tự nhiên mà đến.

Vậy làm thế nào những người bình thường chúng ta có thể đầu tư không rủi ro và kiếm được lợi nhuận cao?

Điều này có thể được thực hiện bằng cách đầu tư đúng cách.

cách đầu tư miễn phí và kiếm lợi nhuận cao

CÁCH LÀM ĐÚNG LÀ GÌ?

Khi một người đầu tư đúng cách, rủi ro thua lỗ sẽ tự động được giảm thiểu.

# 1. KHÁI NIỆM VỀ LỢI TỨC TỐI THIỂU.

Ở đây, Phương đang xem xét khoảng thời gian đầu tư là hơn 10 năm trong tương lai.

Trong khoảng thời gian này, các khoản tiền gửi cố định do ngân hàng cung cấp có thể kiếm được lợi nhuận 6% mỗi năm. 

Giả sử có một người muốn đầu tư tiền trong 10 năm tới. Nếu anh ta quyết định đầu tư gửi tiết kiệm tại ngân hàng, anh ta sẽ kiếm được lợi nhuận ít nhất 6,0% mỗi năm (không có rủi ro).

Vì vậy, gọi 6,0% / năm là lợi tức tối thiểu .

Nếu một số người đầu tư kiếm được lợi nhuận dưới 6,0% thì đó là một khoản đầu tư tệ. Nếu khoản đầu tư kiếm được lợi nhuận hơn 6,0%, thì đó là một khoản đầu tư tốt.

Kiếm được một phần trăm nhỏ trên ‘lợi nhuận tối thiểu’ là một thách thức. Nhưng chắc chắn, sự khác biệt càng cao sẽ càng tốt.

# 2. CÁCH ĐẦU TƯ ĐÚNG ĐẮN

Tiêu chí đầu tiên của việc đầu tư đúng cách là phải có kế hoạch . Kế hoạch đầu tư của Phương trông như sau:

  1. Đầu tư thường xuyên :Sau khi nhận lương chúng ta nên cài đặt sẵn chế độ chuyển tiền trực tiếp sang tài khoản đầu tư để tránh bị quên. Cách thực hiện là gửi tiền gửi định kỳ và SIP trong quỹ tương hỗ là một điểm khởi đầu tốt.
  2. Kế hoạch Nợ : Ngay sau khi tiền của chúng ta rời khỏi tài khoản ngân hàng, nó phải chuyển sang một kế hoạch dựa trên nợ. Đó là những kế hoạch nào? Tiền gửi ngân hàng, hoặc quỹ tương hỗ dựa trên nợ (Quỹ trái phiếu). Tại sao? Bởi vì chúng mang lại lợi nhuận cố định.
  3. Chờ đợi thời cơ thị trường giảm quá mức : Cho đến giai đoạn này, tiền của chúng ta đang nằm trong các kế hoạch an toàn .Từ thời điểm này trở đi, tiền của chúng ta sẽ được đầu tư vào các lựa chọn mang lại lợi nhuận cao vào “đúng thời điểm”. Thời điểm thích hợp là gì? Chúng ta sẽ thảo luận thêm về nó…
  4. Mua các lựa chọn sinh lời cao : Khoản tiền đã được cài đặt để chuyển từ “nợ” sang “gói có lợi nhuận cao”, vào những thời điểm cụ thể. Đây là những kế hoạch lợi nhuận cao nào? 

Đó là sự kết hợp giữa “thời điểm thị trường” và “rổ các lựa chọn đầu tư có lợi tức cao” có thể mang lại lợi nhuận cao.

Vậy đầu tư vào các kế hoạch dựa trên nợ là gì? Tiền nằm trong các kế hoạch dựa trên nợ hoạt động giống như một “ quỹ đầu tư ”. Nó giống như gửi tiền vào nơi có lợi nhuận nhiều hơn tài khoản tiết kiệm.

LỰA CHỌN NÀO CÓ LỢI NHUẬN CAO VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN MUA 

Khoản tiền gửi định kỳ mang lại lợi nhuận ít nhất 7% mỗi năm. Nhưng thách thức là làm sao kiếm được lợi nhuận cao hơn mức này. Làm thế nào nó có thể được thực hiện?

Chúng ta tiếp tục quan sát thị trường và khi nhìn thấy cơ hội (như đợt Covid 19 khiến thị trường sụp đổ hơn 30% về mức giá rẻ vô lý) , Phương chia một phần tiền ký quỹ (nợ vay) của mình và đầu tư số tiền đã đổi vào các lựa chọn “lợi nhuận cao” phù hợp.

Nhưng quan trọng là làm thế nào để cả bạn và Phương đều đánh giá cơ hội (thời gian) là tốt? Đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận bây giờ…

#A. GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU

Hầu hết thời gian, tiền của Phương được gửi trong khoản tiền gửi định kỳ để chờ được đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị . Làm cách nào để xác định giá trị cổ phiếu? Trong ba bước:

  1. Bước 1 : Chuẩn bị danh sách cổ phiếu ưu đãi của riêng mình (trong MS Excel). Về cơ bản đây là những cổ phiếu blue chip vốn hóa cao nhưng bị vì lí do ngắn hạn giá giảm một cách phi lí khiến giá cổ phiếu rơi thảm hại. Tại một thời điểm nhất định khi giá cổ phiếu rơi hơn 20% sẽ bắt đầu đánh giá lí do?
  2. Bước 2 : Phương sử dụng bảng phân tích cổ phiếu của mình để ước tính giá trị nội tại của những cổ phiếu này. Bằng cách này, dễ dàng so sánh giá hiện tại với giá trị nội tại .
  3. Bước 3 : Ở bước này, phần lớn thời gian Phương chỉ xem. Ngay sau khi giá thị trường hiện tại của cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị nội tại của nó, đó là cơ hội mua. Phương phá vỡ một phần tài khoản tiết kiệm của mình và sử dụng tiền để mua cổ phiếu giá trị.

3 bước này tuy nhìn đơn giản nhưng cái khó ở đây là “thời gian chờ đợi”. Hầu hết thời gian các cổ phiếu đã chọn của Phương giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với giá trị nội tại của nó. Do đó, thời gian chờ đợi đôi khi kéo dài hàng năm.

Nhưng Phương đã có cho mình nguyên tắc bất di bất dịch lâu nay là: Bất cứ khi nào giá cổ phiếu này giảm hơn 20%, ta đều coi đó là cơ hội cần đánh giá để MUA vào.

Ước tính của Phương là, một cổ phiếu giá trị có thể mang lại lợi nhuận hơn 15% mỗi năm trong dài hạn.

#B. MUA QUỸ ĐẦU NGÀNH

Trên thị trường chứng khoán, luôn có một số ngành hoạt động không tốt trong một thời điểm nhất định.

Giống như hiện tại, bất động sản, xây dựng là những ngành có vẻ yếu so với những ngành khác do tác động của dịch Covid.

Nếu có một quỹ tương hỗ (hoặc ETF) đầu tư cụ thể vào lĩnh vực mà mình đang nhắm mục tiêu, Phương sẽ bắt đầu một khoản đầu tư định kỳ SIP ở đó.

Nếu không có quỹ hoặc ETF nào như vậy, thì Phương sẽ mua một vài cổ phiếu hàng đầu từ lĩnh vực này. Làm cách nào để chọn cổ phiếu? Phương chọn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tùy thuộc vào thị phần của nó.

Trong ngắn hạn, lợi nhuận đầu tư vào lĩnh vực này sẽ âm. Nhưng khi lĩnh vực này phục hồi, lợi nhuận sẽ cải thiện đáng kể.

Do đó, các nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực yếu kém, phải sẵn sàng chờ đợi trong dài hạn dài để thấy được lợi nhuận khả quan. Nó sẽ xảy ra. Không có ngành nào có thể yếu vô thời hạn.

Ước tính một quỹ đầu tư ngành có thể mang lại lợi nhuận hơn 12% mỗi năm trong dài hạn.

#C. CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Có sự khác biệt giữa cổ phiếu “mang lại” cổ tức cao và cổ phiếu “trả” cổ tức.

Cổ phiếu trả cổ tức có thể mang lại cổ tức thấp, nhưng chúng có khả năng trả cổ tức liên tục năm này qua năm khác.

Đầu tư vào những cổ phiếu này sẽ đảm bảo rằng cổ tức luôn mang lại lợi nhuận, bất kể điều kiện thị trường.

Thời điểm mua cổ phiếu trả cổ tức nên nằm trong danh sách ưu tiên của tất cả các nhà đầu tư.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì tỷ suất cổ tức của cổ phiếu tốt sẽ cải thiện theo thời gian. Khi những cổ phiếu này được nắm giữ lâu dài, chỉ riêng cổ tức đã có thể mang lại lợi nhuận mong muốn.

Phương có một danh sách các cổ phiếu trả cổ tức ưu tiên. Bất cứ khi nào có sự điều chỉnh giá hơn 10% ở những cổ phiếu này, Phương cố gắng nắm bắt chúng ở những mức giá đó.

Hơn nữa, trong một khoảng thời gian, giá trị thị trường của các cổ phiếu này cũng tăng cao. Điều này càng làm tăng thêm lợi nhuận.

Ước tính một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tốt có thể mang lại lợi nhuận hơn 10% mỗi năm khi tăng giá, cộng với tỷ suất cổ tức.

#D. TÀI SẢN CHO THUÊ

Ở đây đang nói về những tài sản bất động sản mà nhà đầu tư đang mua để thu tiền cho thuê.

Điều quan trọng là phải xác định vị trí bất động sản như vậy ở một vị trí chiến lược. Tài sản không nên ở trung tâm của thành phố, không nên ở quá xa bên ngoài. 

Các tiêu chí để chọn thuộc tính phù hợp phải như sau:

  • Kích thước vừa (35m2-65m2 có 1PN hoặc 2 PN) – yêu cầu ít vốn hơn.
  • Lợi suất cho thuê phải hơn 6%/ năm

Làm thế nào để tính toán lợi nhuận cho thuê? Lợi tức = Tiền thuê hàng năm / Chi phí tài sản.

Ví dụ : Giả sử giá tài sản là 3 tỷ (1 căn hộ 2 PN trung bình ở HCM). Thu nhập cho thuê có thể là 15 triệu/ tháng, tương đương 180 triệu mỗi năm. Lợi nhuận cho thuê sẽ là = 180 triệu/ 3 tỷ = 6%.

Xin lưu ý rằng lợi nhuận cho thuê chỉ là một phần của lợi nhuận. Trong một khoảng thời gian, giá trị thị trường của tài sản cũng sẽ tăng giá. Điều này sẽ thêm vào lợi nhuận.

Theo ước tính một bất động sản cho thuê tốt có thể tăng giá trị với tỷ lệ 15-30% mỗi năm với căn hộ, cộng với lợi suất cho thuê hàng năm.

#E. CHỈ SỐ ETF’S

Đây có lẽ là khoản đầu tư dễ dàng nhất của Phương. Tại sao? Vì có ít thông số cần được kiểm tra trước khi đầu tư vào nó.

Phương lại có một quy tắc, bất cứ khi nào chỉ số thị trường chứng khoán (VNindex) giảm hơn 10%, Phương quyết định mua nhiều hơn các đơn vị ETF của nó.

Nguyên tắc của Phương là tuân theo quy trình này trong ít nhất 5 năm và sau đó nghĩ đến việc đặt trước lợi nhuận.

Ước tính các khoản đầu tư nhất quán (như đã chỉ ra ở trên) vào các quỹ ETF chỉ số có thể mang lại lợi nhuận 14% mỗi năm trong dài hạn.

PHẦN KẾT LUẬN…

cách đầu tư miễn phí và kiếm lợi nhuận cao - kết luận

Điều quan trọng là phải mua các lựa chọn đầu tư phù hợp vào đúng thời điểm, điều quan trọng không kém là bán chúng vào đúng thời điểm.

Làm thế nào làm điều đó? Cố định một mục tiêu cho mỗi tùy chọn đầu tư. Ngay khi các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn mục tiêu đã đặt ra, sẽ BÁN chúng 50% và chờ đợi cơ hội giảm giá sau đó. Ở đây điều quan trọng là không được tham lam và mua lại ngay lập tức.

Đây là một số chiến lược cá nhân của Phương giúp chuyển tiền của mình và mang lại lợi nhuận trên mức trung bình trong dài hạn.

Phương cũng thích đầu tư vào các quỹ tương hỗ có vốn hóa trung bình và nhỏ thông qua SIP. Trong khoảng thời gian từ 5-7 năm, khoản đầu tư này khó có thể xảy ra sai sót. Phương cố gắng không trộn lẫn nó với kế hoạch đầu tư đã thảo luận ở trên .

Hy vọng bạn đã có thể hình dung và có được kế hoạch đầu tư đúng đắn. Chúc bạn thành công.

Picture of Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường giá lên

Trong thế giới tài chính biến động, rất ít thời điểm thị trường có sức hấp dẫn và tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể giống như thị trường giá lên (Uptrend). Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho thời điểm lạc quan và cơ hội, nơi họ dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng chính xác thì thị trường giá lên là gì và tại sao nó lại là giai đoạn then chốt như vậy đối với những người đang tìm cách làm giàu? Một thị trường giá lên được đặc trưng bởi một khoảng thời

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
GAS- ĐIều tội tệ nhất đã ở phía sau

Cổ phiếu GAS là một trong những cổ phiếu dầu khí thuộc VN30 có nền tảng cơ bản tốt và đang ở đáy của một giai đoạn khó khăn để chuyển mình sang một tương lai tươi sáng hơn khi GAS đang có những thuận lợi từ ngành dầu khí lẫn các chính sách Quy hoạch điện 8 của chính phủ. Trung nguồn: Chuẩn bị cho quá trình chuyển dịch sang điện khí LNG Quy hoạch Điện 8 (QHĐ8) ưu tiên phát triển nguồn điện khí, bao gồm cả nguồn điện khí nội địa và LNG. Trong quá trình chuyển

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
PVD- Thời kỳ của các doanh nghiệp thượng nguồn

PVD là cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong nửa cuối năm 2023 bởi nhiều tiềm năng tăng trưởng từ dự án Lô B-Ô Môn sắp triển khai và sự hồi phục của ngành dầu khí. Thị trường khoan dầu khí đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu Nguồn cung giàn khoan tự nâng (JU) dường như đang ngày càng thắt chặt… Tổng cộng có 155 giàn JU đã ngừng hoạt động trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2021, trong khi đó chỉ có khoảng 20 giàn JU mới đang được chế tạo tại các nhà máy đóng

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
Báo cáo ngành Dầu khí- Hừng đông

Kỳ vọng ngành Dầu khí trong năm 2023 sẽ là một ngành tiềm năng bởi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình ở mức 80-85 USD/thùng trong năm 2023-24 do việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng có thể gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Chúng tôi nhận thấy triển vọng rõ nét của các Doanh nghiệp (DN) dịch vụ thượng nguồn nhờ hoạt động E&P sôi động hơn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi bao gồm PVD, PVS và GAS. Kỳ

Xem Thêm
Danh Mục Đầu Tư
Kelly Pham
ACB- Cổ phiếu ổn định giữa “Cơn gió ngược”

ACB là cổ phiếu thuộc TOP 2 ngân hàng có Tỷ suất sinh lợi trên vốn (ROE) cao nhất toàn ngành và là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Vì thế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn được yêu thích bởi tính an toàn và khả năng sinh lời ổn định mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. Vậy ACB có những “phẩm chất” nào tốt để xứng đáng cho nhà đầu tư bỏ tiền vào? Kết quả kinh doanh Q1/2023 của ACB: Tốt hơn so với

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!