Làm thế nào để đầu tư không rủi ro và kiếm lợi nhuận cao?

Nếu chúng ta có thể đầu tư không rủi ro và kiếm được lợi nhuận cao, đó có phải là một kịch bản lý tưởng? Nhưng làm thế nào để làm điều đó? Đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này. Nhưng cho phép Phương thú nhận một điều đầu tiên .

Bài đăng trên blog này không phải là bài viết “truyền thống” về các lựa chọn đầu tư không rủi ro.

Những gì Phương sẽ chia sẻ ở đây là ý tưởng về việc quản trị được các lựa chọn đầu tư có lợi nhuận cao rủi ro cao theo cách làm cho chúng “gần như không có rủi ro”.

Tại sao Phương nói “gần như” ? Bởi vì trên đời này không có gì là chắc chắn , thậm chí bạn đủ giỏi đủ thông minh để kiểm soát mọi việc thì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước được.

Những gì Phương chia sẻ ở đây là những trải nghiệm cá nhân  với các khoản đầu tư. Đây là những trải nghiệm mà Phương đã cố gắng thực hiện ngay cả những khoản đầu tư rủi ro nhất và không có rủi ro.

ĐẦU TƯ KHÔNG RỦI RO LÀ GÌ?

Đầu tư theo “cách” mà rủi ro thua lỗ là không đáng kể, dẫn đến lợi nhuận đảm bảo.

Khi một người xử lý các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, việc loại bỏ rủi ro thua lỗ là một thách thức. Các chủ ngân hàng đầu tư có thể làm điều đó, nhưng đối với chúng ta, nó không tự nhiên mà đến.

Vậy làm thế nào những người bình thường chúng ta có thể đầu tư không rủi ro và kiếm được lợi nhuận cao?

Điều này có thể được thực hiện bằng cách đầu tư đúng cách.

cách đầu tư miễn phí và kiếm lợi nhuận cao

CÁCH LÀM ĐÚNG LÀ GÌ?

Khi một người đầu tư đúng cách, rủi ro thua lỗ sẽ tự động được giảm thiểu.

# 1. KHÁI NIỆM VỀ LỢI TỨC TỐI THIỂU.

Ở đây, Phương đang xem xét khoảng thời gian đầu tư là hơn 10 năm trong tương lai.

Trong khoảng thời gian này, các khoản tiền gửi cố định do ngân hàng cung cấp có thể kiếm được lợi nhuận 6% mỗi năm. 

Giả sử có một người muốn đầu tư tiền trong 10 năm tới. Nếu anh ta quyết định đầu tư gửi tiết kiệm tại ngân hàng, anh ta sẽ kiếm được lợi nhuận ít nhất 6,0% mỗi năm (không có rủi ro).

Vì vậy, gọi 6,0% / năm là lợi tức tối thiểu .

Nếu một số người đầu tư kiếm được lợi nhuận dưới 6,0% thì đó là một khoản đầu tư tệ. Nếu khoản đầu tư kiếm được lợi nhuận hơn 6,0%, thì đó là một khoản đầu tư tốt.

Kiếm được một phần trăm nhỏ trên ‘lợi nhuận tối thiểu’ là một thách thức. Nhưng chắc chắn, sự khác biệt càng cao sẽ càng tốt.

# 2. CÁCH ĐẦU TƯ ĐÚNG ĐẮN

Tiêu chí đầu tiên của việc đầu tư đúng cách là phải có kế hoạch . Kế hoạch đầu tư của Phương trông như sau:

  1. Đầu tư thường xuyên :Sau khi nhận lương chúng ta nên cài đặt sẵn chế độ chuyển tiền trực tiếp sang tài khoản đầu tư để tránh bị quên. Cách thực hiện là gửi tiền gửi định kỳ và SIP trong quỹ tương hỗ là một điểm khởi đầu tốt.
  2. Kế hoạch Nợ : Ngay sau khi tiền của chúng ta rời khỏi tài khoản ngân hàng, nó phải chuyển sang một kế hoạch dựa trên nợ. Đó là những kế hoạch nào? Tiền gửi ngân hàng, hoặc quỹ tương hỗ dựa trên nợ (Quỹ trái phiếu). Tại sao? Bởi vì chúng mang lại lợi nhuận cố định.
  3. Chờ đợi thời cơ thị trường giảm quá mức : Cho đến giai đoạn này, tiền của chúng ta đang nằm trong các kế hoạch an toàn .Từ thời điểm này trở đi, tiền của chúng ta sẽ được đầu tư vào các lựa chọn mang lại lợi nhuận cao vào “đúng thời điểm”. Thời điểm thích hợp là gì? Chúng ta sẽ thảo luận thêm về nó…
  4. Mua các lựa chọn sinh lời cao : Khoản tiền đã được cài đặt để chuyển từ “nợ” sang “gói có lợi nhuận cao”, vào những thời điểm cụ thể. Đây là những kế hoạch lợi nhuận cao nào? 

Đó là sự kết hợp giữa “thời điểm thị trường” và “rổ các lựa chọn đầu tư có lợi tức cao” có thể mang lại lợi nhuận cao.

Vậy đầu tư vào các kế hoạch dựa trên nợ là gì? Tiền nằm trong các kế hoạch dựa trên nợ hoạt động giống như một “ quỹ đầu tư ”. Nó giống như gửi tiền vào nơi có lợi nhuận nhiều hơn tài khoản tiết kiệm.

LỰA CHỌN NÀO CÓ LỢI NHUẬN CAO VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN MUA 

Khoản tiền gửi định kỳ mang lại lợi nhuận ít nhất 7% mỗi năm. Nhưng thách thức là làm sao kiếm được lợi nhuận cao hơn mức này. Làm thế nào nó có thể được thực hiện?

Chúng ta tiếp tục quan sát thị trường và khi nhìn thấy cơ hội (như đợt Covid 19 khiến thị trường sụp đổ hơn 30% về mức giá rẻ vô lý) , Phương chia một phần tiền ký quỹ (nợ vay) của mình và đầu tư số tiền đã đổi vào các lựa chọn “lợi nhuận cao” phù hợp.

Nhưng quan trọng là làm thế nào để cả bạn và Phương đều đánh giá cơ hội (thời gian) là tốt? Đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận bây giờ…

#A. GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU

Hầu hết thời gian, tiền của Phương được gửi trong khoản tiền gửi định kỳ để chờ được đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị . Làm cách nào để xác định giá trị cổ phiếu? Trong ba bước:

  1. Bước 1 : Chuẩn bị danh sách cổ phiếu ưu đãi của riêng mình (trong MS Excel). Về cơ bản đây là những cổ phiếu blue chip vốn hóa cao nhưng bị vì lí do ngắn hạn giá giảm một cách phi lí khiến giá cổ phiếu rơi thảm hại. Tại một thời điểm nhất định khi giá cổ phiếu rơi hơn 20% sẽ bắt đầu đánh giá lí do?
  2. Bước 2 : Phương sử dụng bảng phân tích cổ phiếu của mình để ước tính giá trị nội tại của những cổ phiếu này. Bằng cách này, dễ dàng so sánh giá hiện tại với giá trị nội tại .
  3. Bước 3 : Ở bước này, phần lớn thời gian Phương chỉ xem. Ngay sau khi giá thị trường hiện tại của cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị nội tại của nó, đó là cơ hội mua. Phương phá vỡ một phần tài khoản tiết kiệm của mình và sử dụng tiền để mua cổ phiếu giá trị.

3 bước này tuy nhìn đơn giản nhưng cái khó ở đây là “thời gian chờ đợi”. Hầu hết thời gian các cổ phiếu đã chọn của Phương giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với giá trị nội tại của nó. Do đó, thời gian chờ đợi đôi khi kéo dài hàng năm.

Nhưng Phương đã có cho mình nguyên tắc bất di bất dịch lâu nay là: Bất cứ khi nào giá cổ phiếu này giảm hơn 20%, ta đều coi đó là cơ hội cần đánh giá để MUA vào.

Ước tính của Phương là, một cổ phiếu giá trị có thể mang lại lợi nhuận hơn 15% mỗi năm trong dài hạn.

#B. MUA QUỸ ĐẦU NGÀNH

Trên thị trường chứng khoán, luôn có một số ngành hoạt động không tốt trong một thời điểm nhất định.

Giống như hiện tại, bất động sản, xây dựng là những ngành có vẻ yếu so với những ngành khác do tác động của dịch Covid.

Nếu có một quỹ tương hỗ (hoặc ETF) đầu tư cụ thể vào lĩnh vực mà mình đang nhắm mục tiêu, Phương sẽ bắt đầu một khoản đầu tư định kỳ SIP ở đó.

Nếu không có quỹ hoặc ETF nào như vậy, thì Phương sẽ mua một vài cổ phiếu hàng đầu từ lĩnh vực này. Làm cách nào để chọn cổ phiếu? Phương chọn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tùy thuộc vào thị phần của nó.

Trong ngắn hạn, lợi nhuận đầu tư vào lĩnh vực này sẽ âm. Nhưng khi lĩnh vực này phục hồi, lợi nhuận sẽ cải thiện đáng kể.

Do đó, các nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực yếu kém, phải sẵn sàng chờ đợi trong dài hạn dài để thấy được lợi nhuận khả quan. Nó sẽ xảy ra. Không có ngành nào có thể yếu vô thời hạn.

Ước tính một quỹ đầu tư ngành có thể mang lại lợi nhuận hơn 12% mỗi năm trong dài hạn.

#C. CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Có sự khác biệt giữa cổ phiếu “mang lại” cổ tức cao và cổ phiếu “trả” cổ tức.

Cổ phiếu trả cổ tức có thể mang lại cổ tức thấp, nhưng chúng có khả năng trả cổ tức liên tục năm này qua năm khác.

Đầu tư vào những cổ phiếu này sẽ đảm bảo rằng cổ tức luôn mang lại lợi nhuận, bất kể điều kiện thị trường.

Thời điểm mua cổ phiếu trả cổ tức nên nằm trong danh sách ưu tiên của tất cả các nhà đầu tư.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì tỷ suất cổ tức của cổ phiếu tốt sẽ cải thiện theo thời gian. Khi những cổ phiếu này được nắm giữ lâu dài, chỉ riêng cổ tức đã có thể mang lại lợi nhuận mong muốn.

Phương có một danh sách các cổ phiếu trả cổ tức ưu tiên. Bất cứ khi nào có sự điều chỉnh giá hơn 10% ở những cổ phiếu này, Phương cố gắng nắm bắt chúng ở những mức giá đó.

Hơn nữa, trong một khoảng thời gian, giá trị thị trường của các cổ phiếu này cũng tăng cao. Điều này càng làm tăng thêm lợi nhuận.

Ước tính một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tốt có thể mang lại lợi nhuận hơn 10% mỗi năm khi tăng giá, cộng với tỷ suất cổ tức.

#D. TÀI SẢN CHO THUÊ

Ở đây đang nói về những tài sản bất động sản mà nhà đầu tư đang mua để thu tiền cho thuê.

Điều quan trọng là phải xác định vị trí bất động sản như vậy ở một vị trí chiến lược. Tài sản không nên ở trung tâm của thành phố, không nên ở quá xa bên ngoài. 

Các tiêu chí để chọn thuộc tính phù hợp phải như sau:

  • Kích thước vừa (35m2-65m2 có 1PN hoặc 2 PN) – yêu cầu ít vốn hơn.
  • Lợi suất cho thuê phải hơn 6%/ năm

Làm thế nào để tính toán lợi nhuận cho thuê? Lợi tức = Tiền thuê hàng năm / Chi phí tài sản.

Ví dụ : Giả sử giá tài sản là 3 tỷ (1 căn hộ 2 PN trung bình ở HCM). Thu nhập cho thuê có thể là 15 triệu/ tháng, tương đương 180 triệu mỗi năm. Lợi nhuận cho thuê sẽ là = 180 triệu/ 3 tỷ = 6%.

Xin lưu ý rằng lợi nhuận cho thuê chỉ là một phần của lợi nhuận. Trong một khoảng thời gian, giá trị thị trường của tài sản cũng sẽ tăng giá. Điều này sẽ thêm vào lợi nhuận.

Theo ước tính một bất động sản cho thuê tốt có thể tăng giá trị với tỷ lệ 15-30% mỗi năm với căn hộ, cộng với lợi suất cho thuê hàng năm.

#E. CHỈ SỐ ETF’S

Đây có lẽ là khoản đầu tư dễ dàng nhất của Phương. Tại sao? Vì có ít thông số cần được kiểm tra trước khi đầu tư vào nó.

Phương lại có một quy tắc, bất cứ khi nào chỉ số thị trường chứng khoán (VNindex) giảm hơn 10%, Phương quyết định mua nhiều hơn các đơn vị ETF của nó.

Nguyên tắc của Phương là tuân theo quy trình này trong ít nhất 5 năm và sau đó nghĩ đến việc đặt trước lợi nhuận.

Ước tính các khoản đầu tư nhất quán (như đã chỉ ra ở trên) vào các quỹ ETF chỉ số có thể mang lại lợi nhuận 14% mỗi năm trong dài hạn.

PHẦN KẾT LUẬN…

cách đầu tư miễn phí và kiếm lợi nhuận cao - kết luận

Điều quan trọng là phải mua các lựa chọn đầu tư phù hợp vào đúng thời điểm, điều quan trọng không kém là bán chúng vào đúng thời điểm.

Làm thế nào làm điều đó? Cố định một mục tiêu cho mỗi tùy chọn đầu tư. Ngay khi các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn mục tiêu đã đặt ra, sẽ BÁN chúng 50% và chờ đợi cơ hội giảm giá sau đó. Ở đây điều quan trọng là không được tham lam và mua lại ngay lập tức.

Đây là một số chiến lược cá nhân của Phương giúp chuyển tiền của mình và mang lại lợi nhuận trên mức trung bình trong dài hạn.

Phương cũng thích đầu tư vào các quỹ tương hỗ có vốn hóa trung bình và nhỏ thông qua SIP. Trong khoảng thời gian từ 5-7 năm, khoản đầu tư này khó có thể xảy ra sai sót. Phương cố gắng không trộn lẫn nó với kế hoạch đầu tư đã thảo luận ở trên .

Hy vọng bạn đã có thể hình dung và có được kế hoạch đầu tư đúng đắn. Chúc bạn thành công.

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Vốn điều lệ là gì? Khái niệm và ý nghĩa

Vốn điều lệ là gì? Có quan trọng với một doanh nghiệp hay không và ý nghĩa của nó là gì với một nhà đầu tư thì trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Vốn điều lệ là gì để các bạn dễ hình dung và dễ nắm bắt cho công việc đầu tư hoặc thậm chí sau này bạn có ý định mở công ty thì kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy cùng Phuonginvestor.com tìm hiểu nhé Khái niệm vốn điều lệ? Vốn điều lệ là số vốn

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chỉ số NIM trong ngân hàng là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

Chỉ số NIM trong ngân hàng được sử dụng với mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Đây cũng là chỉ số được áp dụng rộng rãi, giúp các nhà đầu tư xác định hiệu quả thu nhập của những khoản cho vay và phải trả lãi cho tổ chức tài chính. Định nghĩa chỉ số NIM NIM (Net Interest Margin) còn được gọi là biên lãi ròng là tỷ suất sinh lời phổ biến được các ngân hàng sử dụng, giúp họ xác định mức độ thành công của các công ty trong việc

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
FED là gì? Chính sách lãi suất của FED ảnh hưởng đến bạn như thế nào

FED là Cục Dự trữ Liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) hay Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được gọi là lãi suất quỹ liên bang, là lãi suất mà các ngân hàng và hiệp hội tín dụng vay và cho vay lẫn nhau. Nó được Cục Dự trữ Liên bang xác định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những thay đổi đối với tỷ lệ này ảnh hưởng đến người tiêu dùng vì chúng có thể ảnh hưởng đến lãi suất trên

Xem Thêm
Tài Chính Cá Nhân
Kelly Pham
5 lợi ích của thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng cao

Hạn mức tín dụng cao có tốt hay không? Hạn mức tín dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà người thân mình hỏi liên tục khi họ được nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Vì thế mình sẽ làm một bài chia sẻ chi tiết về thẻ tín dụng dưới góc nhìn cá nhân đã có kinh nghiệm sử dụng thẻ. Hạn mức tín dụng đó là giới hạn tín dụng là số tiền tín dụng cao nhất mà người cho vay hoặc chủ nợ sẽ cho bạn vay. Giới hạn tín dụng có

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Break out là gì? Cách xác định và phương pháp giao dịch

Breakout là gì? Dấu hiệu nhận biết đã Break out thành công trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng Break Out hay còn gọi là “Điểm phá vỡ” là một trong những tín hiệu quan trọng được sử dụng như một công cụ xác định điểm mua/bán trong phân tích kỹ thuật. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng thành thạo công cụ này như một phương pháp để giao dịch kiếm tiền thì phải hiểu thật chi tiết tín hiệu Break Out trong bài viết dưới đây. Vậy Breakout là

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bán khống là gì? Cách giao dịch

Bán khống là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL Bán khống hay còn được gọi là lệnh SHORT SELL. Đây là những thuật ngữ thường được sử dụng trong chứng khoán,forex, crypto, thị trường hàng hóa… Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được Sell là gì? Cách giao dịch lệnh bán khống SELL. Vậy hãy cùng phuonginvestor.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé Sell (bán khống) là gì? Bán khống trong tiếng anh được gọi là short selling, short sell hoặc short. Nó được hiểu là việc bán một công cụ tài chính mà trader

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!