Sự khác biệt giữa: Mệnh giá, Giá trị sổ sách, Giá trị thị trường và Giá trị nội tại của cổ phiếu

Bài viết này giúp bạn phân biệt được sự khác biệt giữa: Mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị thị trường và giá trị nội tại để áp dụng thành công trong đầu tư chứng khoán.

Hiện tại, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phân biệt sự khác biệt (mối quan hệ) giữa mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị nội tại và giá trị thị trường.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH…

Mệnh giá và giá trị sổ sách là một con số lý thuyết tĩnh. 

Trong khi giá trị nội tại và giá trị thị trường là con số thực tế động.

Mệnh giá và giá trị ghi sổ là các bút toán được lập trong bảng cân đối kế toán của công ty chỉ nhằm mục đích ghi sổ kế toán. 

Có những quy tắc, dựa vào đó giá trị này sẽ được ghi vào sổ kế toán của công ty.

Do đó Phương gọi nó là “con số lý thuyết tĩnh”. 

Các giá trị này có thể giống hoặc không giống với “giá trị thực”. 

# 1. MỆNH GIÁ

Mệnh giá là giá trị danh nghĩa của một chứng khoán (cổ phiếu) được xác định bởi công ty phát hành.

Ý nghĩa:

Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi sổ sách kế toán cho công ty. 

Mệnh giá không tác động đến giá trị thị trường của cổ phiếu.

Thường chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu ưu đãi, chia cổ tức bằng cổ phiếu (dựa trên mệnh giá chứ không phải giá thị trường)…

Ở Việt Nam, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/ cp.

# 2. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHIẾU?

Định nghĩa:

Giá trị sổ sách (Book Value): được coi là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản nợ.

Hiểu đơn giản là tài sản còn lại có thể chia cho cổ đông sau khi công ty bị phá sản và đã xử lý hết các  nghĩa vụ nợ.

Cách tính:

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

Đối với điều này, chúng ta cần phải tính Tổng tài sản trừ Tổng nợ.

Trong kiểm soát tiền, “ tổng nợ & tổng tài sản ” có thể được lấy trực tiếp từ bảng cân đối kế toán của công ty.

Vì vậy, từ những báo cáo này, chúng ta phải chọn lại ba con số quan trọng:

  • Tổng nợ = 53,989,393,956,205
  • Tổng tài sản = 101,776,030,099,900
  • Số cổ phiếu = 3,313,282,659 

Tổng Tài sản – Tổng Nợ = Vốn chủ sở hữu= 47,786,636,143,695

(Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ

Sử dụng công thức này, (Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ/cp

# 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG, MỆNH GIÁ VÀ GIÁ TRỊ SỔ SÁCH…

Nhìn hình trên ta có thể sử dụng công thức khác để tính toán Giá trị sổ sách (Book Value)

Giá trị sổ sách/ cổ phiếu= Mệnh giá+ Giá trị thặng dư/ mỗi cổ phiếu

(Giá trị thặng dư ở đây bao gồm thặng dư vốn cổ phần + lợi nhuận chưa phân phối)

Hình trên là một mô tả rất thô sơ về giá trị thị trường của một cổ phiếu.

Giá trị thị trường = Giá trị sổ sách + Giá trị tích lũy.

Đó là giá thị trường của cổ phiếu mà tại đó chúng ta mua và bán cổ phiếu của mình.  Do đó, đây là số liệu chứng khoán quan trọng nhất khi nói đến giao dịch chứng khoán. 

Chính giá trị này thực sự quyết định xem nhà đầu tư sẽ lãi hay lỗ. Làm sao?

Để hiểu điều này, chúng ta phải hiểu một mối quan hệ quan trọng khác. 

#4. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ NỘI TẠI VÀ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG…

Những gì chúng ta đã thấy cho đến bây giờ:

  • Mệnh giá có thể được tính toán từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. Là con số mặc định là 10.000 đồng 
  • Giá trị sổ sách có thể được tính toán dễ dàng từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. 
  • Giá trị thị trường có thể nhìn thấy ở mọi nơi (không cần tính toán).

Khó khăn chính trong đầu tư cổ phiếu phát sinh trong việc ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu.

Đặc điểm của giá trị nội tại là gì?

So sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường quyết định xem cổ phiếu được định giá quá cao hay quá thấp. 

Định giá quá cao: Giá thị trường> Giá trị nội tại. 

Định giá thấp: Giá thị trường <Giá trị nội tại.

Sự khác biệt giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường là gì?

Nói một cách lý tưởng, giá thị trường của cổ phiếu phải bằng giá trị nội tại của nó.

Nhưng trong thế giới thực, cổ phiếu không phải lúc nào cũng giao dịch ở giá trị nội tại của nó. 

Trên thực tế, trong hầu hết thời gian, cổ phiếu tốt giao dịch ở mức giá được định giá quá cao. Có nghĩa là, họ giao dịch với giá cao hơn giá trị thực của nó . 

Giá trị nội tại là giá trị thực ước tính của cổ phiếu. 

Giá trị thị trường là giá trị của cổ phiếu mà cổ phiếu hiện đang giao dịch. Giá trị này có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị nội tại của nó (giá trị thực). 

Vì vậy, bạn có thể hỏi, nếu một cổ phiếu đang giao dịch trên giá trị thực của nó, tại sao mọi người lại mua chúng?

Bởi hầu hết những người kinh doanh cổ phiếu đều làm như vậy mà không biết giá trị thực của nó. Tại sao?

Vì ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu là một kỹ năng đặc biệt và nó phải được học. 

LỜI KẾT…

Mệnh giá của cổ phiếu là giá trị được sử dụng chỉ cho mục đích ghi sổ kế toán.

Chúng ta cũng có thể nhớ mệnh giá là “giá gốc” của cổ phiếu do công ty phát hành. Ở Việt Nam, bạn chỉ cần nhớ “Mệnh giá = 10.000 đồng”

Thành thật mà nói, việc ghi nhớ mệnh giá về cơ bản không có ích lợi gì cho các nhà đầu tư.  Mọi người có thể nhớ lại nó chỉ vì lý do học tập 🙂

Giá trị sổ sách của cổ phiếu hữu ích hơn mệnh giá. 

Nhà đầu tư có thể so sánh giá trị thị trường với giá trị sổ sách (tỷ lệ P / B), để biết được cách định giá cổ phiếu. 

Đọc thêm về cổ phiếu đang dưới giá trị (Undervalue)

Việc so sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường của cổ phiếu là điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư để xác định một khoản đầu tư là thành công hay không thì 2 yếu tố này chiếm trọng số khá lớn trong toàn bộ bộ quy chuẩn đánh giá cổ phiếu.

Chúc bạn sớm tìm được cho mình một cổ phiếu tốt và đang định giá thấp hơn giá trị thị trường.

Kelly Pham
Kelly Pham
Với sứ mệnh giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đầu tư gia tăng tài sản bằng những chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến của một người đam mê đầu tư.
Bài Viết Liên Quan
Blog
Kelly Pham
Lãi suất tăng cao hơn có ý nghĩa gì đối với bạn và gia đình bạn?

“Lãi suất tăng cao” có lẽ là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trong báo mạng trong thời gian gần đây. Khi lãi suất liên tục tăng mạnh và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân. Bây giờ, vào những ngày cuối năm 2022, tất cả mọi người đều nhắc đến vấn đề lãi suất tăng. Với nhiều người lãi suất tăng khiến họ vui mừng vì gửi tiết kiệm được lãi suất cao hơn nhưng số khác lại gặp nhiều rắc rối khi phải trả chi phí lãi cao hơn bình thường. Tỷ

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Có nên đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế ?

Đầu tư trong giai đoạn suy thoái kinh tế có lẽ là một ý tưởng mạo hiểm và liều lĩnh. Những thực tế những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất lại là những người chỉ thích đầu tư vào những giai đoạn như hiện nay. Vậy thực tế trong giai đoạn này có những yếu tố nào đủ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào đầu tư? Một cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc suy thoái kinh tế có thể đồng nghĩa với việc biến động trên thị trường đầu tư ngày một

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Chuẩn bị gì khi suy thoái kinh tế đang diễn ra?

“Suy thoái kinh tế” Chỉ cần nghe thấy từ đó có thể khiến một số người đau đầu, mất ăn mất ngủ phải chạy đến ngân hàng. Với lạm phát đang ngày một tăng và lãi suất tăng cao liên tục, bạn có thể đã nghe những lời đồn thổi rằng một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị để sống qua một cuộc suy thoái? Câu trả lời là bạn nên chuẩn bị tài chính của mình ổn định — đủ để bạn duy trì trong ít nhất 6

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Tỷ lệ free float là gì? Công thức và ý nghĩa đến việc lựa chọn cổ phiếu.

Với nhà đầu tư thì khái niệm cổ phiếu lưu hành là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi cổ phiếu lại có một tỷ lệ Free float khác nhau thể hiện chiến lược của doanh nghiệp cũng như tính cách của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy chắc hẳn bạn đang thắc mắc Free loat là gì? Tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư và công thức tính gì thì trong bài viết hôm nay Phương sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết cho mọi người. I.Khái niệm và đặc điểm

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Lạm phát và lãi suất ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất điều hành lớn nhất trong một thế kỷ, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát mức lạm phát và tỷ giá đang tăng mạnh. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong quý 3 vẫn tăng trưởng mạnh 13.67% so với cùng kỳ 2021 nhưng đó là so sánh trên cùng nền thấp 2021 do ảnh hưởng của Covid và NHNN vẫn quyết định tăng lãi suất điều hành để bình ổn tỷ giá. Chúng ta xem xét những gì đang xảy ra, triển vọng

Xem Thêm
Đầu Tư Chứng Khoán
Kelly Pham
Bức thư Warren Buffet gửi cổ đông năm 1977

Bức thư gửi cổ đông vào năm 1977 của Thiên tài đầu tư Warren Buffett cung cấp những hiểu biết và kiến thức sâu sắc có giá trị. Những lá thư này chứa đầy những gợi ý về triết lý đầu tư được thực hành bởi ông. Bức thư thậm chí còn được yêu mến hơn vì hàng năm, kể từ năm 1977, bức thư của Buffett đi kèm với báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Chắc chắn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ có thể mơ ước được đầu tư như Buffett. Nhưng chúng ta

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MỚI NHẤT

Email của bạn được bao mật 100%

error: Content is protected !!